Gynekologická ambulance – pohotovostní

Oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení
Telefon: 384 376 193
Ordinující lékař: Lékaři se střídají dle rozpisu.
Umístění: areál NEMJH, pavilon C, 2. patro, č. dveří 233
Ordinační hodiny
Nepřetržitý provoz