Oddělení lékařské mikrobiologie

MUDr. Denisa Veselá
MUDr. Denisa Veselá
Oddělení lékařské mikrobiologie
Primářka
384 376 110
Milena Petrová
Milena Petrová
Oddělení lékařské mikrobiologie
Vedoucí laborantka
384 376 409
Hlavní strana / Oddělení lékařské mikrobiologie

Popis oddělení

Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) se zabývá především klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí v oblasti bakteriologie, sérologie, virologie, parazitologie a mykologie.

 

Součástí oddělení je specializované pracoviště Antibiotického střediska, které konzultuje antibiotickou terapii a sleduje antibiotickou rezistenci u vybraných druhů bakterií a které je zapojeno do národního monitorování rezistence k antibiotikům organizovaného Národní referenční laboratoří pro antibiotika a do systému evropského monitorování rezistence k antibiotikům – EARSS (European Antimicrobial Surveillance Systém).

 

Oddělení vyšetřuje v rámci spolupráce jednotlivých částí nemocničního komplementu i vyšetřování dárců krve a krevní plazmy na sledované infekční markery.

 

OLM také spolupracuje s pracovištěm nemocniční hygieny a epidemiologie a vyšetřuje vzorky od pacientů a z prostředí jako součást sledování nákaz spojených se zdravotní péčí, provádí kontrolu účinnosti sterilizátorů a autoklávů, pro neonatologické oddělení provádí kontrolu sterility mateřského mléka.

 

Oddělení lékařské mikrobiologie zajišťuje vyšetření vzorků pro pacienty Nemocnice Jindřichův Hradec, ambulantního sektoru praktických lékařů a specialistů, popřípadě vzorky veterinární či jiné. Odběrový materiál poskytuje laboratoř pro spolupracující lékaře zdarma. Vyšetření je možno provést též na vlastní žádost za úhradu. Seznam vyšetření viz žádanky, speciální vyšetření, která zde nejsou uvedena, zprostředkujeme na specializovaných pracovištích.

 

Nedílnou součástí práce oddělení jsou konzultace před odběrem materiálu a konzultace výsledků.

 

V odběrové místnosti OLM je možné odebrat krev na vyšetření HIV po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 384 376 402. Na oddělení je přítomen i lékař, který může zodpovědět případné dotazy klientů. Vyšetření je možné provést anonymně, pod dohodnutým heslem.

 

Vyšetření účtujeme samoplátcům smluvní cenou v souladu s platným sazebníkem zdravotních výkonů (ke stažení zde).

 

Nově provádíme vyšetření PCR (Real-Time PCR) 
  • průkaz Chlamydia trachomatis+Neisseria Gonorrhoeae
  • průkaz HR HPV (lidského papilomaviru)
  • průkaz chřipky A,B RSV
  • průkaz SARS Cov-2 (COVID-19)

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Laboratorní příručka - mikrobiologie Laboratorní příručka - mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie 29. května 2023 0 B
Rozhodnutí o udělení akreditace Rozhodnutí o udělení akreditace Oddělení lékařské mikrobiologie 14. září 2015 428 KB
Žádanka na bakteriologii a PCR Žádanka na bakteriologii a PCR Oddělení lékařské mikrobiologie 24. dubna 2023 261 KB
Žádanka na serologické vyšetření Žádanka na serologické vyšetření Oddělení lékařské mikrobiologie 17. ledna 2023 192 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH Informace pro pacienty 3. ledna 2023 292 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 2. února 2022 17 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Denisa Veselá

Primářka
MUDr. Denisa Veselá
384 376 110vesela@nemjh.cz

Milena Petrová

Vedoucí laborantka
Milena Petrová
384 376 409petrova.milena@nemjh.cz