Dětské oddělení

MUDr. Jakub Rytíř
MUDr. Jakub Rytíř
Dětské oddělení
Manažer kvality a bezpečí poskytované péče
Primář
z_Vedení nemocnice
384 376 126
Mgr. Jana Batóková
Mgr. Jana Batóková
Dětské oddělení
Vrchní sestra
384 376 489
Hlavní strana / Dětské oddělení

Popis oddělení

Dětské oddělení se skládá z lůžkové a ambulantní části. Lůžkovou část tvoří dva celky rozdělené na čtyři stanice – část pro větší děti v novém pavilonu F tvoří standardní oddělení a jednotka intenzivní péče pro větší děti do 18.let včetně, neonatologickou část v pavilonu C tvoří porodnické oddělení a jednotka intenzivní péče o novorozence intermediárního typu.

 

Ambulantní část tvoří všeobecná ambulance dětského oddělení, specializované ambulance a LPS. Na lůžkových stanicích dětského oddělení poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro děti od narození do 18 let včetně. Jsou zde hospitalizované i děti většiny chirurgických oborů. Lůžkovou částí projde ročně více jak 3000 pacientů při průměrné ošetřovací době cca 3,5 dne.

 

Samozřejmostí je možnost internetového WiFi připojení pro děti a rodiče.

 

Pavilon C

Novorozenecké oddělení (3. patro)

Standardní novorozenecká část porodnice je od roku 2007 ve zcela nově rekonstruovaných prostorách. Poskytuje péči o zdravé novorozence. Ročně se zde narodí 650-750 dětí. Na jednotce jsou i nadstandardní pokoje umožňující pobyt otce.

 

Novorozenecká JIP (3. patro)

Poskytuje nadregionální novorozeneckou intenzivní péči nižšího typu dětem od dokončeného 34. týdne zralosti. Úzce spolupracujeme s krajským perinatologickým centrem v Českých Budějovicích, odkud přebíráme do péče děti nevyžadující už nejvyšší stupeň intenzivní péče. Jsme (spolu s nemocnicí v Písku) jedna ze dvou intermediárních jednotek v Jihočeském kraji. Máme vlastní pediatrický výjezdový tým, který zajistí i transport ventilovaného novorozence a to nepřetržitě 24 hod. denně.

 

Jednotka léčí ročně cca 150 patologických novorozenců. Má 7 lůžek a 5 lůžek pro matky, které mají děti – pokud to stav dovolí – v inkubátorech u lůžka.

 

Pavilon F

Nově vybudovaný pavilon, nadstandardně vybavený, uveden do provozu v listopadu 2016.

 

JIP pro větší děti (2.NP)

Jednotka má celkem 8 lůžek, z toho 4 monitorované roamingové pokoje. Ročně jí projde více jak 400 dětských pacientů ve věku od 1 měsíce do 18 let.

 

Je vybavena tak, že může poskytovat vyšší intenzivní péči. Staráme se o děti v celém rozsahu diagnóz, mezi nejčastější patří akutní neurologické, infekční či respirační stavy, přes pooperační péči či nejasné stavy vyžadující pečlivé sledování.

 

Standardní oddělení velkých dětí, kojenců a batolat (3.NP)

Vzniklo v roce 2003 sloučením původních dvou jednotek umístěných na dvou podlažích zastaralého pavilonu A. V roce 20016 bylo oddělení přemístěno do nových prostor pavilonu F, které odpovídají všem nejmodernějším standardům akutní lůžkové péče, včetně dvou nadstandardních pokojů, celé oddělení je samozřejmě bezbariérové.

 

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou pediatrickou péči. Jednotka má k dispozici 21 lůžek na 8 pokojích, z toho je 5 pokojů roamingových, tedy umožňující pobyt rodiče s dítětem. Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6 let je zdarma. Pobyt za doprovod dítěte staršího 6 let hradí doprovodné osoby podle aktuálního ceníku. Výjimky platí pro rodiče postižených dětí.

 

Na oddělení pracují vedle zdravotnického personálu 2 paní učitelky, které se starají o náplň volného času, ale i připravují vhodným způsobem děti na plánovaná vyšetření. K dispozici mají útulnou hernu/školku a učebnu s počítačovou sítí patřící Základní škole při nemocnici.

 

Ambulance (1.NP)

Na lůžkovou péči navazuje podle potřeby ambulantní péče ve specializovaných odborných ambulancích. V nich sledujeme děti s chronickými onemocněními ledvin, hormonálními poruchami a cukrovkou, revmatickými, plicními a zažívacími poruchami. V prostoru příjmové ambulance sledujeme děti po propuštění, pokud to vyžadují, a běží tam ambulance pro rizikové novorozence, kde sledujeme děti, které prošly naší intermediární jednotkou a jsou sledované podle zavedených standardů.

 

Specializované ambulance

 • Nefrologická (pro onemocnění ledvin a močových cest)
 • Endokrinologická (pro onemocnění hormonální)
 • Revmatologická (pro onemocnění kloubní)
 • Diabetologická (pro nemocné cukrovkou)
 • Ambulance pro rizikové novorozence
 • Dětská ortopedie-vyšetření kyčlí

 

Spolupracující privátní ordinace

 • dětská neurologie – MUDr. Irena Borčinová
 • dětská gastroenterologie, obesitologie a pneumologie – MUDr. Miroslav Toms
 • dětská psychiatrie – MUDr. Renata Jonáková
 • dětská psychologie – Mgr. Kamil Ryška
 • dětská kardiologie – MUDr. Jan Kilian

 

Lékařská pohotovostní služba (LPS) (1.NP)

Dětské oddělení zajišťuje ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost v regionu nepřetržitě dostupnou odbornou pediatrickou péči pro potřebné pacienty.

 

V době mimo LPS ošetřujeme neodkladné akutní případy a přijímáme k hospitalizaci v rámci ústavní pohotovostní služby.

Ordinační hodiny

Dětská diabetologie

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 562, 384 376 174
Ordinující lékař: MUDr. Štěpánka Dobalová
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Pondělí: 11:00 – 12:00  

Dětská ambulance

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 168, 384 376 166
Ordinující lékař: Lékaři se střídají dle rozpisu
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Nepřetržitý provoz

Dětská nefrologie

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 562, 384 376 174
Ordinující lékař: MUDr. Kubíček Petr, MUDr. Sedláčková jana
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Čtvrtek: 08:00 – 12:00

Dětská endokrinologie

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 562, 384 376 174
Ordinující lékař: MUDr. Jana Hrubá
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Středa: 12:00 – 14:00  

Dětská ambulance pro rizikové novorozence

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 168, 384 376 480
Ordinující lékař: MUDr. Jana Dubenská
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Čtvrtek: Po telefonické domluvě.

Dětská ambulance – ultrazvukové vyšetření

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 174, 384 376 488
Ordinující lékař: MUDr. Jakub Rytíř, MUDr. Kubíček Petr, MUDr. Sedláčková Jana
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Každý den Po telefonické domluvě s lékařem.  

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Péče o dítě po porodu Péče o dítě po porodu Dětské oddělení 30. května 2019 525 KB
Rozhodnutí o udělení akreditace Rozhodnutí o udělení akreditace Dětské oddělení 29. března 2013 180 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH Informace pro pacienty 3. ledna 2023 292 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 2. února 2022 17 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Jakub Rytíř

Manažer kvality a bezpečí poskytované péče
Primář
z_Vedení nemocnice
MUDr. Jakub Rytíř
384 376 126rytir@nemjh.cz

Mgr. Jana Batóková

Vrchní sestra
Mgr. Jana Batóková
384 376 489batokova.jana@nemjh.cz

Hana Vojtová

Kancelář
Hana Vojtová
384 376 172u19211@zadnyemail.cz