Magnetická rezonance

Jiřina Vávrů
Jiřina Vávrů
Magnetická rezonance
Úsekový laborant
Hlavní strana / Magnetická rezonance

Popis Oddělení

Magnetická rezonance a její rizika

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která využívá silné magnetické pole. V současné době je schopna vyšetřit většinu orgánů lidského těla. Vyšetření je nebolestivé a nebyly prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organismus. Na základě preventivních opatření se však vyšetření nedoporučuje provádět u žen v prvním trimestru těhotenství. Při vyšetření je nutné počítat se zvýšeným hlukem. Pro vyšetření MR nejsou vhodná jakákoliv cizí kovová tělesa. Pokud má pacient fixní rovnátka na zubech, je nutné konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem.

 

Co si vzít s sebou na vyšetření

  • Řádně vyplněnou žádanku. Žádanka musí být vyplněna čitelně, nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.
  • Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici.
  • Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR v digitální podobě na CD nebo zaslat E-Pacsem).

 

Příprava před vyšetřením

  • Na MR vyšetření většinou není potřeba žádná speciální příprava. Neomezujte příjem tekutin, pijte však nejpozději hodinu před vyšetřením.
  • Výjimkou je vyšetření břicha, kde je žádoucí lačnit 2 hodiny před vyšetřením. I zde pijte nejpozději hodinu před vyšetřením.
  • MR enterografie (vyšetření tenkého střeva pomocí MR) – je třeba příjít na vyšetření nalačno, 1,5 hodiny před stanoveným časem vyšetření. V čekárně dostanete jako přípravu pít cca 1800 ml speciálního roztoku dle pokynů sestry, ve vyšetřovně pak do žíly 40-80 mg Buscopanu.
  • MR artrografie kloubu, nejčastěji ramene – do kloubu vám bude aplikována směs kontrastní látky.
  • Prosíme, na vyšetření se dostavte 45 minut před stanoveným časem vyšetření. Při a po aplikaci můžete mít nepříjemné pocity v oblasti kloubu, pocit tlaku anebo zatuhnutí.
  • Před vyšetřením s Vámi sestra, laborant nebo vy sami vyplníte dotazník k ověření, zda je bezpečné u Vás vyšetření magnetickou rezonancí provést, a k ověření dalších informací potřebných pro správné a bezpečné provedení a zhodnocení vyšetření.
  • Na všechna vyšetření je důležité, nemít u sebe před vstupem do vyšetřovny žádné kovové předměty, uvnitř přístroje nesmí být žádný kovový (ani nemagnetický) materiál.

 

Průběh vyšetření

Odborný personál Vás uloží na vyšetřovací lůžko a vyšetřovanou oblast umístí do příslušné vyšetřovací cívky. Pohyblivé vyšetřovací lůžko s Vámi zajede do vyšetřovacího prostoru přístroje (tunelu).

 

Vyšetření obvykle trvá 15-45 minut a po tuto dobu je nezbytné zůstat v absolutním klidu, protože pohyb částí těla znehodnocuje vyšetření. Při vyšetření orgánů hrudníku a břicha budete během vyšetření opakovaně vyzváni k zadržení dechu, aby byl jakýkoli nežádoucí pohyb trupu maximálně eliminován.

 

MR vyšetření je provázeno hlukem, a to o různé intenzitě. Z tohoto důvodu Vám budou poskytnuta sluchátka nebo ušní ucpávky. Bude-li povaha vyšetření vyžadovat aplikaci kontrastní látky, bude Vám do loketní žíly zavedena nitrožilní kanyla.

 

Co následuje po vyšetření

Po vyšetření s kontrastní látkou pacient vyčká ještě 20 minut v čekárně kvůli možnosti opožděné alergické reakce na kontrastní látku. Pokud by se po vyšetření s kontrastní látkou dostavily projevy alergie (kožní vyrážka, nevolnost, dušnost) až po opuštění zdravotnického zařízení, okamžitě uvědomte Vašeho ošetřujícího lékaře nebo (po ambulantním MR vyšetření) lékařskou pohotovostní službu.

 

Pokud se po vyšetření cítíte dobře, nemáte pocit nevolnosti a nebyly Vám podány uklidňující léky, můžete dále pokračovat ve svém programu.

 

Pacientům s klaustrofobií nabízíme možnost individuální návštěvy mimo den vyšetření (pro seznámení s prostředím vyšetřovny). Před vyšetřením můžeme poskytnout podání krátkodobého sedativa.

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Informovaný souhlas Informovaný souhlas Magnetická rezonance 1. října 2018 84 KB
Žádanka na magnetickou rezonanci Žádanka na magnetickou rezonanci Magnetická rezonance 26. srpna 2019 155 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH DOPORUČENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVY NJH Informace pro pacienty 3. ledna 2023 292 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 2. února 2022 17 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

Jiřina Vávrů

Úsekový laborant
Jiřina Vávrů
u04660@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Objednávání vyšetření
zadnaprezdivka
384 376 715mr_objednavani@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Ovladovna
zadnaprezdivka
384 376 715mr_ovladovna@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Popisovna
zadnaprezdivka
384 376 717mr_popisovna@zadnyemail.cz