Oddělení následné a rehabilitační péče

MUDr. Martina Šteflová
MUDr. Martina Šteflová
Oddělení následné a rehabilitační péče
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Primářka
384 376 459
Jitka Kopáčková
Oddělení následné a rehabilitační péče
Staniční sestra odd. A
Bc. Miriam Neužilová, Dis.
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Oddělení následné a rehabilitační péče
Staniční sestra
Staniční sestra odd. B
Hlavní strana / Oddělení následné a rehabilitační péče

Popis oddělení

Návštěvy u pacientů jsou povoleny denně , doporučená doba je od 13hodin  maximálně do 19 hodin. Po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem či staniční sestrou je možné povolit individuální  návštěvy.

 

Povinnost návštěv je se po vstupu na oddělení  nahlásit personálu.

 

Nedoporučujeme návštěvy novorozenců, batolat či dětí do 6 let. Pokud se tak příbuzní rozhodnou,  jsou informováni o možných rizicích.

 

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař ve všední dny od 13 do 14,30 hodin. Telefonické informace jsou podávány pouze v mimřádných případech.

 

V tomto případě má každý pacient přiděleno svoje vlastní heslo ve formátu iniciály pacienta a číslo chorobopisu. Toto heslo je svěřeno kontaktní osobě uvedené pacientem v souhlasu s hospitalizací. Při telefonickém kontaktu se kontaktní osoba prokáže heslem a teprve po té jsou mu sděleny informace o zdravotním stavu pacienta. Pacient má také právo odmítnout podávání informací o svém zdravotním stavu .

 

Oddělení následné a rehabilitační péče zahrnuje dvě stanice. Oddělení následné a rehabilitační péče A (ONRP A) a oddělení následné a rehabilitační péče B (ONRP B).

 

Oddělení následné a rehabilitační péče A

  • 30 lůžek, 15 pokojů (2 jednolůžkové, 11 dvojlůžkových a 2 třílůžkové).
  • Součástí oddělení jsou 2 sociální lůžka (podmínky provozu naleznete na stránce sociálních lůžek)
  • Bezbariérové sociální zařízení.
  • Rehabilitační pomůcky (motodlaha, rotoped, chodítka, invalidní vozíky, berle a pod.)
  • Možnost využití venkovních prostor zahrady k rehabilitaci chůze či pro setkávání se se svými blízkými.
  • Součástí zahrady je prostor vyhrazený pro kuřáky.

 

Oddělení následné a rehabilitační péče B

  • 25 lůžek, 9 pokojů (7 dvojlůžkových – z toho 2 dvojlůžkové pokoje s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, 1 třílůžkový a 2 čtyřlůžkové)
  • 8 pokojů je vybaveno rozvodem kyslíku.
  • Bezbariérové sociální zařízení.
  • Rehabilitační pomůcky (motodlaha, chodítka, berle, invalidní vozíky a pod.)

 

Hospitalizujeme také pacienty s chronickým onemocněním, kde charakter onemocnění nedovoluje předpokládat výrazné zlepšení. Naše péče vede ke stabilizaci zdravotního stavu hospitalizovaného, popřípadě zpomalení zhoršování nemoci nebo důstojné dožití nemocných v konečném stádiu nemoci. Zdravotní stav pacienta nevyžaduje pobyt na akutním lůžku a nemoc nelze ovlivnit ambulantně.Jedná se především o pacienty „z terénu“ na doporučení praktického lékaře a o pacienty přeložené z lůžek akutní péče.Na obou stanicích poskytujeme léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům , u kterých byla zvládnuta akutní fáze nemoci, není nutný další pobyt na akutním lůžku a potřebnou zdravotní, ošetřovatelskou či rehabilitační péči nelze poskytnout ambulantně. U těchto pacientů předpokládáme zlepšení zdravotního stavu či úplné uzdravení nemocného. Jde například o pacienty po operacích, po těžkých úrazech, po zlomeninách a podobně.

 

O délce hospitalizace pacienta rozhoduje pouze jeho zdravotní stav, nikoli sociální situace. V žádném případě neexistuje nárok na 3 měsíční hospitalizaci.

 

Spektrum našich pacientů je široké.

Od pacientů potřebujících hlavně léčebnou rehabilitaci po ortopedických operacích, pacienty po polytraumatu např. po autonehodě, neurologické pacienty po mozkových příhodách, pacienty po kardiorespiračním selhání, pacienty s onkologickým onemocněním, pacienty po rozsáhlejších chirurgických zákrocích až po imobilní pacienty s poruchou vědomí.

 

Při péči o pacienta spolupracujeme s odborníky prakticky všech specializací zastoupených v naší nemocnici.

 

Na obě stanice pravidelně dochází rehabilitační pracovnice, které svým kladným přístupem k pacientovi a svými zkušenostmi motivují nemocné k co nejlepším výkonů. T.č. je možné za přímou úhradu využít i služeb erudovaného externího rehabilitačního pracovníka Bc. Jakuba Malého.

 

Nabízíme také duchovní služby nemocničního kaplana Mgr. Benjamina Krause. Ten také zaštiťuje práci dobrovolníků, které edukuje jak komunikovat s dlouhodobě nemocnými pacienty.

 

Úzce a prakticky denně spolupracujeme se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou , která velmi svědomitě a ochotně pomáhá řešit často velmi nevlídnou sociální situaci nemocného.

 

Od listopadu 2014 probíhá na obou odděleních canisterapie – dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

 

Obě stanice fungují jako školicí pracoviště pro SZŠ v Jindřichově Hradci.Na obou stanicích používáme k aktivaci pacientů metody bazální stimulace.

 

Ve spolupráci se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou a nemocničním kaplanem Bc. Benjaminem Krausem pořádáme několikrát do roka v prostorách našich odd. kulturně-společenské akce (pěvecká vystoupení žáků SZŠ v Jindřichově Hradci, velikonoční a vánoční besídky dětí z mateřských školek a ostatních dobrovolníků).

 

Klademe důraz na informovanost příbuzných pacienta.

Jejich spolupráce je důležitá a nepostradetelná pro úspěšnou rekonvalescenci nemocného.

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Žádost o přijetí na ONRP Žádost o přijetí na ONRP Oddělení následné a rehabilitační péče 20. února 2019 142 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Martina Šteflová

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Primářka
MUDr. Martina Šteflová
384 376 459steflova@nemjh.cz

Profilový obrázek

Staniční sestra odd. A
Jitka Kopáčková
kopackova.jitka@nemjh.cz

Profilový obrázek

Oddělení následné a rehabilitační péče
Staniční sestra
Staniční sestra odd. B
Bc. Miriam Neužilová, Dis.
neuzilova.miriam@nemjh.cz

Profilový obrázek

Sesterna odd. A
zadnaprezdivka
384 376 211onrp_sesterna_a@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Vyšetřovna odd. A
zadnaprezdivka
384 376 212onrp_vysetrovna_a@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Sesterna odd. B
zadnaprezdivka
384 376 352onrp_sesterna_b@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Vyšetřovna odd. B
zadnaprezdivka
384 376 149onrp_vysetrovna_b@zadnyemail.cz