Informace pro návštěvy

Hlavní strana / Informace pro návštěvy

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvní doba:

 • pondělí, středa, pátek od 15:00 do 17:00 hod.
 • neděle od 14:00 do 17:00 hod.

 

Prosíme veřejnost o dodržování níže uvedených pravidel:

 • doba trvání návštěvy 15 min. – maximálně 2 osoby/1 pacient 
 • návštěva nesmí nevykazovat známky respiračního onemocnění
 • povinnost před vstupem na pokoj vykonat hygienu rukou za použití dezinfekčního přípravku
 • návštěvy na porodnickém oddělení – denně bez omezené návštěvní doby, za dodržení stejných pravidel  (15 min. – 2 osoby/1 pacient)

 

Dne 5. 5. 2022 byl ukončen stav pandemické pohotovosti, kterým končí povinnost nosit roušky (FFP2), ve zdravotnických a sociálních službách.

 

Přesto žádáme veřejnost, aby při návštěvě NJH postupovali dle pokynů:

 • při návštěvě zdravotnického zařízení je vždy vhodnější použít ochranu dýchacích cest, chránit se alespoň rouškou
 • na odděleních
  • ARO lůžka
  • ARO NIP
  • ONRP (oddělení následné a rehabilitační péče) A, B i C
  • OSPP (sociální a paliativní lůžka)
  • INT C
  • CHIR JIP
   bude návštěva pacientů umožněna pouze s ochranou  dýchacích cest (minimálně s chirurgickou rouškou)

 

Návštěvě na jakémkoli lůžkovém oddělení NJH, která bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, NEBUDE návštěva umožněna.