Zdravotně sociální péče

Mgr. Michaela Švobová
Mgr. Michaela Švobová
Zdravotně sociální péče
Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
384 376 241, 607 671 331
Mgr. Klára Vaněčková
Mgr. Klára Vaněčková
Zdravotně sociální péče
Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
384 376 248, 727 948 597
Hlavní strana / Zdravotně sociální péče

Konzultace se zdravotně sociální pracovnicí je možná denně od pondělí do pátku po telefonické domluvě.

 

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Jejím cílem je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným, kteří se dostali do obtížných životních situací. Dalším cílem je zjistit, odstranit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na vzniku onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Snaží se o uspokojení psychosociálních potřeb klienta, včetně duchovních potřeb.

 

Zdravotně sociální pracovnice poskytuje pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc. Pokud návrat klienta do jeho přirozeného prostředí není z nějakého důvodu (např. zdravotního, psychického, socio-ekonomického) možný, zdravotně sociální pracovník se snaží pro klienta zprostředkovat následnou péči v odpovídajícím zdravotnickém nebo nezdravotnickém zařízení. Následná péče je pro klienta zajišťována vždy v průběžné konzultaci a vzájemné spolupráci s ošetřujícím lékařem, zdravotní a rehabilitační sestrou.

 

Nejčastěji poskytujeme pomoc klientům z důvodu:

 • věku (ohrožené skupiny – senioři, děti)
 • osamělosti
 • dlouhodobé a nevyléčitelné nemoci
 • handicapu (pohybový, smyslový, mentální…)
 • psychického onemocnění
 • demence
 • závislosti (alkohol, drogy…)
 • nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší)
 • hmotné nouze

 

Činnosti zdravotně sociální pracovnice:

 1. Poskytuje základní sociálně právní poradenství (podávání žádostí o příspěvek na péči, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, důchodové zabezpečení, informace a kontakty na sociální zařízení a agentury domácí péče, ………)
   
 2. Svou účastí na lékařských i ošetřovatelských vizitách provádí sociální prevenci zaměřenou na vyhledávání jedinců, kteří se ocitli nebo mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci.
   
 3. Provádí sociální šetření u lůžka, a to především u klientů, kteří jsou sociálně rizikoví, tzn. nemají domov, rodinu či blízkou osobu, která by se o ně postarala, jsou imobilní a nesoběstační.
   
 4. Pomáhá zajišťovat duchovní službu u lůžka klienta.
   
 5. Pomáhá zajišťovat následnou lůžkovou péči – zdravotní i sociální (léčebny, domovy seniorů, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy…).
   
 6. Pomáhá zajišťovat terénní služby (domácí pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).
   
 7. Pomáhá ve spolupráci s lékaři vyřizovat plné nebo částečné uhrazení kompenzačních pomůcek pojišťovnou.
   
 8. Spolupracuje a je neustále v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení (obecní úřady, domovy seniorů, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační ústavy, dětské domovy, hospice, ústavy sociální péče, azylové domy).