Kýlní centrum

Hlavní strana / Kýlní centrum

Nebojte se zeptat

Kýla patří k nejčastějším chirurgickým onemocněním Postihuje až 10% obyvatelstva. Operace kýly je tedy jedním z nejčastěji prováděných operačních výkonů a často bývá odbornou i laickou veřejností vnímána jako výkon jednoduchý a bezproblémový. Přesto během něj i po něm mohou vzniknout obtíže i komplikace, které pacientovi znepříjemní návrat k běžným životním aktivitám.

 

Proč centrum pro řešení kýly?

Centra pro řešení kýl vznikají jako společná aktivita chirurgických pracovišť v Evropě, která se hlásí k dodržování standardních postupů v diagnostice, léčbě a pooperační péči o pacienty s tímto onemocněním. Používají nejnovější materiály standardy léčby a rekonvalescence na základech vědecky ověřených doporučení vypracovaných Evropskou kýlní společností (The European Hernia Society E.H.S.).

 

Centrum pro řešení kýly v naší nemocnici

Operace kýl má na našem chirurgickém pracovišti dlouholetou tradici. Byli jedním z prvních pracovišť u nás, které se začalo operovat moderní laparoskopickou metodou. Ročně operujeme okolo 300 pacientů s onemocněním kýlou. Centrum pro řešení kýly při chirurgickém oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. vzniklo 15.10.2014. Určili jsme tým lékařů kteří na tyto operace specializují a o pacienty s kýlou se starají.

 

Naše ambulance

Základem centra pro řešení kýly je specializovaná ambulance, kde jsou pacienti vyšetřeni a je jim podrobně vysvětlena a doporučena optimální metoda operace. V případě potřeby jsou v této ambulanci dále sledováni po operaci. Jedná se především o pacienty s komplikovanou kýlou. Ambulanci najdete v přízemí pavilonu E. Ordinační hodiny ambulance jsou ve středu od 13:00 do 15:30 hodin. Běžně Vás vyšetříme a popřípadě objednáme k operaci denně na chirurgické ambulanci v pracovní době od 7,00 do 15,30 hodin.

 

Termín operace

„Čekací doba“ na operaci je po dohodě s pacientem nejpozději 3-6 týdnů.

 

Proč je operace nezbytná?

Kýla se nikdy „sama“ nevyhojí, má naopak tendenci se časem zvětšovat. Kýlní pásy nebo korzety mohou pouze zmírňovat potíže, ale nijak nepřispívají ke zhojení. Operace kýly je proto bez pochyby nejlepší metodou léčby.

 

Čím dříve, tím lépe

Ačkoli je většina kýl zpočátku neškodná, mohou se kdykoliv stát příčinou velice nebezpečné situace, dojde-li k uskřinutí kýly. Nejčastěji dojde uskřinutí střevních kliček, které mohou následkem neprokrvení odumřít. Tento stav je nejen doprovázen silnými bolestmi, ale může pacienta přímo ohrozit na životě zánětem pobřišnice a celkovou infekcí a vyžaduje neodkladnou operaci. Této nebezpečné situaci lze předejít včasným chirurgickým zákrokem.

 

Typy kýly

Kde se mohou kýly vyskytovat

Tříselná kýla je nejčastějším druhem kýly a představuje přibližně 75 % všech případů, následována kýlou v jizvě a pupeční kýlou, z nichž každá představuje asi 10 % případů.

 

Tříselná kýla

Tříselná kýla je defekt v tkáni, kterým mohou orgány vystupovat ven z břišní dutiny. Vzniká například následkem rozestoupení tříselního kanálu, zvýšeného tlaku v břišní dutině (například při zdvihání těžkých předmětů, při chronickém kašli, kýchání nebo tlačení na stolici) nebo při zeslabení vaziva břišní stěny.

 

Pupeční kýla

Oblast pupku, kterou u novorozenců prochází pupečník, představuje další zeslabené místo břišní stěny. Pupeční kýla vzniká při oslabení břišní stěny nebo zvýšeném nitrobřišním tlaku.

 

Kýla v jizvě

Každý chirurgický zákrok v břišní dutině je spojen s rizikem, že výsledná jizva povolí a vznikne kýla, neboť tkáň jizvy již nemá elastické vlastnosti původní břišní stěny. Zhruba v 10 % případů se jizva po nějaké době od operace rozestoupí a střeva nebo tuková tkáň se pak mohou protlačit vzniklým defektem ven a vyklenovat se pod kůží.

 

Stehenní kýla

Dalším místem v třísle, kde může vzniknout kýla, je oblast pod tříselným vazem v blízkosti cév vyživujících dolní končetinu. Tato kýla se proto nazývá stehenní a vyskytuje se třikrát častěji u žen než u mužů.
 

Druh kýly Četnost výskytu
přibližně 75 %
přibližně 10 %
přibližně 10 %
přibližně 5 %
Tříselná kýla
Kýly v jizvě
Pupeční kýla
Ostatní kýly

Ordinační hodiny

Ambulance centra pro řešení kýly

Oddělení: Chirurgické oddělení
Telefon: 384 376 219, 384 376 363
Web Kýlní centrum
Ordinující lékař: MUDr. Michal Cihla, MUDr. Kryštof Mach, MUDr. Tomáš Vyhlídka
Umístění: areál NEMJH, poliklinika, přízemí, č. dveří 120
Ordinační hodiny
Čtvrtek: 11:30 – 14:00

Po telefonické domluvě.