Dobrovolnictví

Mgr. Benjamín Kraus
Mgr. Benjamín Kraus
Kaplan
Dobrovolnictví
Spirituální služby
737 314 457
Hlavní strana / Dobrovolnictví

Popis

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu nebo zařízení.

 

Dobrovolnictví je považováno za projev vyspělé občanské společnosti.

 

Posláním dobrovolnictví v jindřichohradecké nemocnici je přispět ke zlepšení podmínek léčby či dlouhodobé péče o pacienty na lůžkových odděleních. Jde o napomáhání dětem, dospělým i seniorům, aby kvalitně a přínosně prožili dobu , kterou tráví v nemocnici.

 

Dobrovolníci svým individuálním přístupem zprostředkovávají pacientům kontakt s vnějším „zdravým“ světem a tím zmírňují pocit vyloučení.

 

Dobrovolníkem se může stát každý bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti. Stačí mít chuť věnovat trochu svého času někomu jinému. Program může oslovit mladé lidi, dospělé i důchodce. Nabízí jim možnost blíže se seznámit se zdravotnickou profesí, možnost pomoct překonat pacientovi či klientovi náročné chvíle v nemoci a přispět tím k lepšímu průběhu a efektu léčby. Nabízí také možnost vyplnit svůj čas, realizovat se, být aktivní v péči o druhé.

 

V Nemocnici Jindřichův Hradec má dobrovolnictví svou několikaletou osvědčenou tradici pod vedením koordinátora a nemocničního kaplana Mgr. Benjamina Krause. Již od roku 2011 se v nemocnici rozvíjí spirituální péče, která uspokojuje potřeby pacientů, jejich blízkých a dále pak i zaměstnanců nemocnice. Dobrovolnictví bylo jen dalším krokem při doprovázení nemocných v obtížných situacích a v napomáhání k mobilizaci jejich sil v boji s nemocí.

 

Jaké činnosti může zastat dobrovolník

Je jich opravdu celá řada a jsou různorodé. Po dohodě s pacientem ho dobrovolník může podle svého obdarování obohatit následujícími aktivitami : může dělat pacientovi společnost – povídat si s ním, naslouchat mu, provázet ho při rehabilitační chůzi, vyvézt na vozíku do nemocničního parku, předčítat z knihy nebo časopisu, hrát s ním stolní nebo jiné hry, kreslit, malovat, jinak tvořit, donést pití, noviny a jiné.

 

Proč to zkusit
Dobrovolník je užitečný ostatním a má pro ně velkou cenu. Pomocí ostatním zlepšuje svou vlastní kvalitu života a často ocení také spolupráci v komunitě. Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možné zahrnout do svého životopisu a jak je známo, mnoho zaměstnavatelů takovou aktivitu přímo očekává. Dobrovolné činnosti nabízí poznání celé řady nových lidí, navázání přátelství, rozvoj a možná i objevení skrytých schopností, seberealizaci a vhodné vyplnění volného času.

 

Dobrovolníkům nabízíme

 • úvodní proškolení, předvedení, počáteční součinnost, získání praxe
 • průběžnou metodickou podporu
 • získání zkušeností z oblasti sociální práce, respektive práce s lidmi s postižením
 • možnost vyzkoušet si samostatnou práci (kdy je dobrovolník s uživatelem sám) a v neposlední řadě osobní rozvoj
 • pojištění zahrnující úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti dobrovolníka, pojištění odpovědnosti
 • organizace a pojištění za škodu způsobenou dobrovolníkovi

 

Od dobrovolníků požadujeme

 • zodpovědnost a spolehlivost
 • chuť učit se novým dovednostem
 • smysl pro spolupráci
 • přiměřený zdravotní stav
 • morální bezúhonnost

 

Přidejte se k nám a staňte se i Vy dobrovolníkem v naší nemocnici.