Informace pro strávníky

Hlavní strana / Informace pro strávníky

Od 1.11.2010 je objednávání stravy řešeno elektronickým systémem. Původní způsob objednávání pomocí stravenek se k tomuto datu ruší.

 

Objednávání obědů
Objednávat stravu a rušit objednávky lze pomocí objednávkového automatu v jídelně po přiložení identifikačního přívěsku s čipem nebo přes internetový portál (viz. menu na úvodní straně). Identifikační přívěsek lze zakoupit na pokladně nemocnice. Současně s přívěskem dostane strávník přihlašovací údaje pro internetový portál.

 

Objednávat a rušit objednávky stravy lze v rozsahu jídelníčku zveřejněného v objednávkovém systému, tj. 2-3 týdny dopředu.

 

Objednávat a rušit objednávku stravy lze až do 13:00 dne předcházejícího objednávce, při objednávání na So, Ne, Po do pátku 13:00

 

Objednávat stravu lze pouze tehdy, máte-li na svém stravovacím účtu dostatečný kredit pro pokrytí dané objednávky. V případě, že bude v průběhu objednávání stravy vyčerpán kredit, systém Vám již další jídlo nedovolí objednat. Kredit lze zakoupit na pokladně nemocnice.

 

Na účet strávníka lze objednat pouze jeden oběd denně. Každý strávník by tedy měl mít svůj vlastní účet a identifikační přívěsek.

 

Výdej stravy v jídelně

čtečka identifikačních přívěsků je umístěna na stojanu informačního panelu, který je postaven na výdejovém pultu v jídelně zaměstnanců. Po přiložení identifikačního přívěsku se pracovnici u výdeje stravy na informačním panelu objeví na 5 sekund název jídla, které má vydat. Identifikační přívěsek proto přikládejte ke čtečce až těsně před výdejem stravy. Přívěsek lze ke čtečce přiložit i opakovaně, objednané jídlo však již bude označeno jako vydané.

 

pro spolehlivé načtení by měl být identifikační přívěsek s čipem přiložen maximálně do vzdálenosti 5cm od čtečky.

 

jídlo v zaměstnanecké jídelně je vydáváno od 11:00 do 13:30. Objednávkový systém je nastaven tak, že přes elektronický stravovací systém lze stravu vydávat maximálně do 13:45.

 

Ceny

Identifikační přívěsek s čipem: 65,- Kč vč. DPH
Oběd (zaměstnanci): 39,- Kč vč. DPH
Oběd (ostatní strávníci): 80,- Kč vč. DPH

 

UPOZORNĚNÍ

V jídelně lze vydávat jídla do jídlonosičů (pro zaměstnance i pro ostatní strávníky), při dodržení postupu dle obsluhy výdejního pultu. Není dovoleno vynášet jakékoliv nádobí a příbory z jídelny!

 

Účty strávníků, ze kterých nebyla provedena objednávka stravy déle než 1 rok, budou vyřazeny z evidence.