Sponzorské dary

Hlavní strana / Sponzorské dary

Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? Dárcem může být fyzická i právnická osoba.

 

Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet nemocnice. Sami můžete stanovit, pro které oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec je dar určen.

 

Finanční dar

V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, budova č.3. 1.NP, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru.

 

Bezhotovostně můžete darovat finanční obnos převodem na bankovní účet Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., číslo účtu 298862446/0300. Pokud chcete finanční dar poskytnou konkrétnímu oddělení, do variabilního symbolu uveďte číslo daného oddělení z následující tabulky. V případě zájmu o zveřejnění daru, napište do poznámky své jméno.

 

Tabulka čísel oddělení

Oddělení Číslo oddělení (variabilní symbol)
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 723600
Dětské oddělení 721100
Gynekologicko-porodnické oddělení 723200
Interní oddělení 720100
Lékárna 727501
Neurologické oddělení 720200
Oční oddělení 723900
Oddělení hematologie a krevní transfúze 727100
Oddělení klinické biochemie 725040
Oddělení léčebné výživy a stravování 728350
Oddělení lékařské mikrobiologie 725140
Oddělení následné a rehabilitační péče 724100
Oddělení sociální a paliativní péče 726100
Ortopedicko-traumatologické oddělení 723700
Patologické oddělení 727340
Radiodiagnostické oddělení 727240
Rehabilitační oddělení 721400
Urologické oddělení 723100
Ušní, nosní, krční 723800

Finanční dary 2021

 

 

Dárce Částka
GHC GENETICS, s.r.o. 34 200 Kč
Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec 30 000 Kč
KARVO centrum s.r.o. 20 000 Kč
Hlava Stanislav 5 000 Kč
Hrušková Klára 600 Kč

Věcné dary za rok 2021

 

 

Dárce Částka
MZ ČR, Správa státních hmotných rezerv, Jihočeský kraj, Jihočeské nemocnice, a.s. 1 977 639 Kč
Biolife s.r.o. 168 780 Kč
SPUR a.s. (prostřednictvím Jihočeské nemocnice, a.s.) 168 110 Kč
N&H spol. s r.o. 136 661 Kč
Gornicky, s. r. o. 62 031 Kč
Albrecht Jan 40 000 Kč
GHC GENETICS,s.r.o. 39 156 Kč
PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. 11 660 Kč
S & T Plus s.r.o. 10 339 Kč
Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice 4 500 Kč
Hipp Czech s.r.o. 4 090 Kč
Fresenius Kabi s.r.o. 3 960 Kč
Nestlé Česko s.r.o. 3 701 Kč