Sponzorské dary

Hlavní strana / Sponzorské dary

Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? Dárcem může být fyzická i právnická osoba.

 

Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet nemocnice. Sami můžete stanovit, pro které oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec je dar určen.

 

Finanční dar

V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, budova č.3. 1.NP, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru.

 

Bezhotovostně můžete darovat finanční obnos převodem na bankovní účet Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., číslo účtu 298862446/0300. Pokud chcete finanční dar poskytnou konkrétnímu oddělení, do variabilního symbolu uveďte číslo daného oddělení z následující tabulky. V případě zájmu o zveřejnění daru, napište do poznámky své jméno.

 

Tabulka čísel oddělení

Oddělení Číslo oddělení (variabilní symbol)
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 723600
Dětské oddělení 721100
Gynekologicko-porodnické oddělení 723200
Interní oddělení 720100
Lékárna 727501
Neurologické oddělení 720200
Oční oddělení 723900
Oddělení hematologie a krevní transfúze 727100
Oddělení klinické biochemie 725040
Oddělení léčebné výživy a stravování 728350
Oddělení lékařské mikrobiologie 725140
Oddělení následné a rehabilitační péče 724100
Oddělení sociální a paliativní péče 726100
Ortopedicko-traumatologické oddělení 723700
Patologické oddělení 727340
Radiodiagnostické oddělení 727240
Rehabilitační oddělení 721400
Urologické oddělení 723100
Ušní, nosní, krční 723800

Věcné dary za rok 2020

 

 

Dárce Částka
Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice a Jihočeský kraj 3 638 124 Kč
ŠKODA AUTO a.s. 894 500 Kč
MICo Medical s.r.o. 484 000 Kč
Jihočeský kraj 411 190 Kč
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 59 135 Kč
HEWLETT-PACKARD s.r.o. 48 583 Kč
XERTEC a.s. 23 774 Kč
Teplospol a.s. 19 997 Kč
ZC retail s.r.o. 10 000 Kč
UAX s.r.o. 9 500 Kč
COTTON CZ s.r.o. 8 490 Kč
Metio s.r.o. 8 385 Kč
Medisyner s.r.o. 7 599 Kč
Nestlé Česko s.r.o. 7 079 Kč
Jakub Haluška 7 023 Kč
Teva Czech Industries s.r.o. 4 450 Kč
Hipp Czech s.r.o. 4 109 Kč
Magdaléna Opelková 4 000 Kč
Classic Invest a.s. 2 267 Kč
Pavlína Prágerová 2 000 Kč
Otevřená OKNA, z.ú. 1 818 Kč
František Chmelík 1 000 Kč
Mgr. Jana Batóková 1 000 Kč
Zdeňka Hačková 500 Kč

Finanční dary 2020

 

 

Dárce Částka
E.ON Distribuce, a.s. 101 000 Kč
GHC GENETICS, s.r.o. 62 000 Kč
Milan Štěch 50 000 Kč
Sylva Levá 20 000 Kč
Jarmila Kučerová 10 000 Kč
Radek Václavíček 5 000 Kč
Jiří Cvak 5 000 Kč
Hospic Nova Domus, z.ú. v likvidaci 5 000 Kč
manželé Berkovští 5 000 Kč
Stanislava Dvořáková 5 000 Kč
Lenka Domenica Angus 5 000 Kč