Sponzorské dary

Hlavní strana / Sponzorské dary

Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? Dárcem může být fyzická i právnická osoba.

 

Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet nemocnice. Sami můžete stanovit, pro které oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec je dar určen.

 

Finanční dar

V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, budova č.3. 1.NP, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru.

 

Bezhotovostně můžete darovat finanční obnos převodem na bankovní účet Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., číslo účtu 9000021435/7940. Pokud chcete finanční dar poskytnou konkrétnímu oddělení, do variabilního symbolu uveďte číslo daného oddělení z následující tabulky. V případě zájmu o zveřejnění daru, napište do poznámky své jméno.

 

Tabulka čísel oddělení

Oddělení Číslo oddělení (variabilní symbol)
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 723600
Dětské oddělení 721100
Gynekologicko-porodnické oddělení 723200
Interní oddělení 720100
Lékárna 727501
Neurologické oddělení 720200
Oční oddělení 723900
Oddělení hematologie a krevní transfúze 727100
Oddělení klinické biochemie 725040
Oddělení léčebné výživy a stravování 728350
Oddělení lékařské mikrobiologie 725140
Oddělení následné a rehabilitační péče 724100
Oddělení sociální a paliativní péče 726100
Ortopedicko-traumatologické oddělení 723700
Patologické oddělení 727340
Radiodiagnostické oddělení 727240
Rehabilitační oddělení 721400
Urologické oddělení 723100
Ušní, nosní, krční 723800

Sponzorské dary za rok 2019

Období Dárce Částka Účel daru Pro oddělení
Únor Servier, s.r.o. 30 300 Kč zdravotnické účely  
Březen TB BUILDING, s.r.o. 10 000 Kč    
Květen GHC GENETICS, s.r.o. 25 298 Kč   Oddělení hematologie a krevní transfúze
Květen Servier, s.r.o. 35 400 Kč zdravotnické účely  
Květen Nadační fond rozvoje města JH 5 000 Kč Vybavení pokojů Oddělení následné a ošetřovatelské péče
Červen Banka Waldviertler Sparkasse Bank AG 100 000 Kč Přístrojové vybavení Dětské oddělení
Červenec HERO CZECH, s.r.o. 4 850 Kč Zlepšení péče  
Červenec Waldviertler Sparkasse Bank AG 10 000 Kč I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny  
Červenec GHC GENETICS, s.r.o. 10 700 Kč    
Červenec B. Braun Medical s.r.o. 15 000 Kč I. Jindřichohradecké ošetřovatelské dny  
Srpen E.ON Česká republika, s.r.o. 100 000 Kč nákup vyšetřovacího a operačního instrumentária Ušní, nosní, krční (ORL)
Září Servier, s.r.o. 32 200 Kč zdravotnické účely  
Září Servier, s.r.o. 56 000 Kč zdravotnické účely