Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Profilový obrázek
MUDr. Andrea Přerovská
Oddělení následné a rehabilitační péče
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Vedoucí lékařka
384 376 459
Profilový obrázek
Bc. Miriam Neužilová, Dis.
Oddělení následné a rehabilitační péče
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Vrchní sestra
384 376 381
Hlavní strana / Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Popis oddělení

  • 3 lůžka DIOP
  • nachází se v třetím patře pavilonu A v areálu nemocnice Jindřichův Hradec a prostorově je součástí oddělení následné a rehabilitační péče B (ONRP B)

 

Definice pracoviště DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je poskytována pacientům s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje.

 

Na pracoviště DIOP v nemocnici Jindřichův Hradec jsou pacienti překládáni z oddělení následné intenzivní péče (NIP), jednotek intenzivní péče (JIP chirurgických oborů a interní JIP) a anesteziologicko-resuscitačního odd. (ARO).

 

Pokud se zdravotní stav pacienta stabilizuje a zlepší natolik, že nesplňuje výše uvedenou definici pracoviště DIOP, pacienta přeložíme na oddělení standardní následné lůžkové péče (zde v nemocnici se jedná o ONRP) nebo je pacient po domluvě s rodinou propuštěn domů. Další ošetřovatelskou péči v domácím prostředí lze zajistit cestou domácí péče. K dispozici je možnost konzultace se zdravotně-sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou.

 

Pracoviště DIOP rovněž zajišťuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro pacienty s dlouhodobou poruchou vědomí, ve vegetativním stavu (apalický syndrom), u kterých je splněna definice pracoviště DIOP (viz výše).

 

Specializovaná vyšetření provádíme formou konzilií (ARO, interna, chirurgie, ortopedie, neurologie, urologie, ORL, oční, kožní, psychiatrické, rehabilitační, onkologické, gynekologické, hematologické, logopedie). V péči o naše pacienty spolupracujeme s nutričními terapeuty, dle jejich doporučení upravujeme stravu a výživu nemocného.

 

  • K pacientům dochází pravidelně ve všední dny fyzioterapeut.
  • Po domluvě s lékařem lze zajistit pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu ze sdružení HAFÍK, z.s.
  • Na oddělení dochází a duchovní služby poskytuje nemocniční kaplan.
  • V rámci tzv. sociální rehabilitace uvítáme spolupráci s rodinou (pravidelné návštěvy, obklopení pacienta osobními věcmi, aktivizace pacienta např. hudbou a podobně).

 

Informace pro rodiny a blízké našich pacientů

Telefonické konzultace – každý pacient má přiděleno svoje vlastní heslo ve formátu iniciál pacienta a čísla chorobopisu. Toto heslo je svěřeno kontaktní osobě uvedené pacientem v souhlasu s hospitalizací. Při telefonickém kontaktu se kontaktní osoba prokáže heslem a teprve poté jí jsou sděleny informace o zdravotním stavu pacienta. Pacient má také právo odmítnout podávání informací o svém zdravotním stavu.

 

Návštěvy se řídí platnými doporučeními pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. za použití doporučených osobních ochranných prostředků po předložení příslušných dokladů – viz. Informace pro pacienty.

 

Výjimky jsou umožněny pacientům v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění po předchozí dohodě s vedoucím lékařem při dodržení přísného hygienicko-epidemiologického režimu.