Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

MUDr. Martina Šteflová
MUDr. Martina Šteflová
Oddělení následné a rehabilitační péče
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Primářka
384 376 459
Profilový obrázek
Bc. Miriam Neužilová, Dis.
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Oddělení následné a rehabilitační péče
Staniční sestra
Staniční sestra odd. B
Hlavní strana / Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Popis oddělení

Informace o zdravotním stavu pacientů podáváme ve všední dny od 8 do 14:30 hodin.

Návštěvy nejlépe po obědě cca do 18 hodin každý den, individuálně je možno domluvit i mimořádné návštěvy.

 

V listopadu 2016 byl zahájen provoz dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Jedná se o 3 lůžka DIOP se nachází v třetím patře pavilonu A v areálu nemocnice Jindřichův Hradec a prostorově je součástí oddělení následné a rehabilitační péče B (ONRP B).

 

Definice pracoviště DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je poskytována pacientům s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje.

 

Na pracoviště DIOP v nemocnici Jindřichův Hradec jsou pacienti překládáni z oddělení následné intenzivní péče (NIP), jednotek intenzivní péče (JIP chirurgických oborů a interní JIP) a anesteziologicko-resuscitačního odd. (ARO).

 

Pokud se zdravotní stav pacienta stabilizuje a zlepší natolik, že nesplňuje výše uvedenou definici pracoviště DIOP, pacienta přeložíme na oddělení standardní následné lůžkové péče (zde v nemocnici se jedná o ONRP A a B) nebo je pacient po domluvě s rodinou propuštěn domů. Další ošetřovatelskou péči v domácím prostředí lze zajistit cestou domácí péče . K dispozici je možnost konzultace se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou.

 

Pracoviště DIOP rovněž zajišťuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky (pacienty trvale v bezvědomí), u kterých je splněna definice pracoviště DIOP(viz výše).

 

Specializovaná vyšetření provádíme formou konzilií( interna, chirurgie, ortopedie, neurologie, urologie, ORL, oční, kožní, psychiatrické, rehabilitační, onkologické, gynekologické, hematologické, logopedie,ARO). V péči o naše pacienty spolupracujeme s nutričními terapeuty, dle jejich doporučení upravujeme stravu a výživu nemocného.

 

K pacientům dochází ve všední dny fyzioterapeut.

 

Po domluvě s lékařem lze zajistit pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu ( pejsek se speciálním výcvikem v doprovodu svého majitele – canisterapeuta).

 

Cílem je aktivizace a stimulace pacienta, popřípadě jeho zklidnění kontaktem s pejskem, dále uvolnění svalových spasmů končetin polohováním pomocí pejska. Terapeutický plán si vytváří tým individuálně. Je nutné, aby pacient nebyl alergický na zvířecí srst, nebyl osídlen nozokomiálními kmeny bakterií(MRSA, ESBL) a v předhospitalizačním období měl dobrý vztah ke psům.

 

Ve spolupráci s kaplanem Benjaminem Krausem zajišťujeme duchovní služby.

V rámci tzv. Sociální rehabilitace uvítáme spolupráci s rodinou (pravidelné návštěvy, obklopení pacienta osobními věcmi, aktivizace pacienta např. hudbou a podobně).