Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Sociální lůžka

Michaela Svobodová Kontaktní osoba
Mgr. Michaela Švobová
Tel.: +420 384 376 241
Mob.: +420 607 671 331
E-mail: svobova@nemjh.cz / socialni@nemjh.cz

nemjh_jihocesky_kraj_logo

Sociální služba byla podpořena finančními prostředky Jihočeského kraje.


Na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, vzniklo v Nemocnici Jindřichův Hradec 8 sociálních lůžek.

Pro koho jsou sociální služby určeny?
Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení. Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.).

Služba nemůže být poskytnuta

 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním infekčním onemocněním
 • osobám trpícím duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití

Na oddělení sociálních lůžek poskytujeme tyto služby

 • ubytování
 • strava
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společ. prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytováním služeb podporujeme důstojný a co nejvíce samostatný život našich klientů, kteří nemohou žít ve svém vlastním prostředí, protože mají sníženou soběstačnost a omezenou schopnost sebepéče a péče o domácnost.

Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. bylo zřízeno k 1.1.2008 a nachází se v přízemí pavilonu D.

Jsou zde dvoulůžkové pokoje, které mají vlastní sociální zařízení. K vybavení pokoje patří lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle. Klient si pokoj může vybavit vlastními drobnými předměty.

Interní oddělení - pokoj 1Interní oddělení - WC

Součástí námi poskytovaných služeb je úklid pokoje, praní prádla, žehlení.

Stravování poskytujeme dle zásad zdravé výživy, přiměřené ke zdravotnímu stavu klientů.

Při přijetí na oddělení je lékařem provedeno cílené vyšetření klienta, zdravotnická dokumentace je vedena po celou dobu pobytu klienta na oddělení.

Lékař navštěvuje oddělení dle potřeby klienta, odborná vyšetření jsou zajišťována dle skutečné potřeby.

Léky klientovi předepisuje praktický lékař, případné doplatky za léky hradí klient. Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, podložky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy.

Ošetřovatelskou péči klientů zajišťují všeobecné sestry a ošetřovatelky pod jejich dohledem.

Při poskytování péče vždy spolupracujeme s příbuznými klientů.

Klientovi, jehož zdravotní stav a stav soběstačnosti neumožňuje využívat běžně dostupných dalších služeb, tyto služby zajistíme – návštěva bufetu, samoobsluhy, kadeřník, pedikúra, holič, fyzioterapeut, kněz.

Na oddělení dochází nemocniční kaplan Mgr. Benjamin Kraus. Ve spolupráci s ním pořádáme několikrát do roka kulturně-společenské akce (pěvecká vystoupení žáků SZŠ v Jindřichově Hradci, pěveckého sboru Nova Domus a Nova Domáček, pěveckého sboru Lyra, velikonoční a vánoční besídky dětí z mateřských školek a ostatních dobrovolníků).

Mikulášská nadílka v NJHVystoupení 3. MŠ v Nemocnici Jindřichův Hradec

Naši klienti během svého pobytu mohou využít i canisterapii – dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

GarpíkEbinka

Výše úhrady za poskytované služby
Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s.

Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 200,- Kč/den za pokoj s vlastním soc.zařízením a v částce 180,- Kč/den za pokoj bez vlastního soc.zařízení a úhradu za celodenní stravu v částce 160,- Kč/den.

Pokud by klientovi sociální služby nezůstalo, podle § 73 odst. 3 zák.č. 108/2006 Sb., po úhradě za ubytování a stravu 15% jeho pravidelného příjmu, částky úhrady se poměrně sníží (v případě osamělých žadatelů).

Poskytovatel (Nemocnice J.Hradec, a.s.) se může podle § 71 odst. 3 a 4 zák.č. 108/2006 Sb. dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem, nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že teprve probíhá řízení o Příspěvku na péči, bude tento příspěvek Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. doplacen se zpětnou platností od doby jeho přiznání.

Postup při zájmu o službu

 • splnění kritérií pro cílovou skupinu
 • předání vyplněné „Žádosti o poskytnutí sociální služby ve zdrav. zařízení
 • předložení potvrzení o výši příjmu (poslední výměr důchodu) a rozhodnutí o přiznání Příspěvku na péči
 • pokud má zájemce soudem upravenou způsobilost k právním úkonům, je nutné předložit rozhodnutí soudu o upravení způsobilosti a o ustanovení opatrovníka.

Programy a partneři

Hafík - výcvikové canisterapeutické sdružení


Dokumenty oddělení

Informace pro pacienty o navazujících službách
Sociální lůžka | Informace pro pacienty o navazujících službách
Formát souboru: pdf
08/06/2018
225.8 KB

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
Sociální lůžka | Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
Formát souboru: pdf
08/06/2018
48.7 KB

Žádost o poskytování sociální služby
Sociální lůžka | Žádost o poskytování sociální služby
Formát souboru: pdf
08/06/2018
128.0 KB

Základní informace o Oddělení sociálních lůžek
Sociální lůžka | Základní informace o Oddělení sociálních lůžek
Formát souboru: pdf
08/06/2018
227.1 KB

Copyright © 2011 - 2018 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
Tyto stránky již navštívilo  lidí
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví