Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Dětské oddělení

MUDr. Jakub Rytíř Primář
MUDr. Jakub Rytíř
Tel.: +420 384 376 126
E-mail: rytir@nemjh.cz
Dubenská Jana, MUDr. Zástupce primáře
MUDr. Jana Dubenská
Tel.: +420 384 376 367
E-mail: jana.dubenska@seznam.cz

Batóková Jana Vrchní sestra
Mgr. Jana Batóková
Tel.: +420 384 376 489
E-mail: batokova.jana@nemjh.cz
Lékaři
MUDr. Jana Dubenská, zástupce primáře, neonatolog
MUDr. Petr Kubíček
MUDr. Jarmila Čadová
MUDr. Tadeáš Abrman
MUDr. Terezie Lanczová
MUDr. Petra Nováková
MUDr. Liliana Šáliová
MUDr. Lucie Weinertová

Další kontakt Externí lékaři zajišťující pohotovostní služby
Tel.: +420 384 376 172 (kancelář)
+420 384 376 168 (ambulance)
+420 384 376 166 (LPS – pohotovostní služba)
+420 384 376 174/ +420 384 376 562 (odborné ambulance)
+420 384 376 337 (standardní oddělení, LPS)
+420 384 376 488 (JIP pro větší děti)
+420 384 376 480 (JIP pro novorozence)
MUDr. Miroslav Toms
MUDr.Daniel Dražan

Dětské oddělení se skládá z lůžkové a ambulantní části. Lůžkovou část tvoří dva celky rozdělené na čtyři stanice – část pro větší děti v novém pavilonu F tvoří standardní oddělení a jednotka intenzivní péče pro větší děti do 18.let včetně, neonatologickou část v pavilonu C tvoří porodnické oddělení a jednotka intenzivní péče o novorozence intermediárního typu.
Dětské oddělení

Ambulantní část tvoří všeobecná ambulance dětského oddělení, specializované ambulance a LPS. Na lůžkových stanicích dětského oddělení poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro děti od narození do 18 let včetně. Jsou zde hospitalizované i děti většiny chirurgických oborů. Lůžkovou částí projde ročně více jak 3000 pacientů při průměrné ošetřovací době cca 3,5 dne.

Samozřejmostí je možnost internetového WiFi připojení pro děti a rodiče.


Pavilon C

Novorozenecké oddělení (3. patro)

Standardní novorozenecká část porodnice je od roku 2007 ve zcela nově rekonstruovaných prostorách. Poskytuje péči o zdravé novorozence. Ročně se zde narodí 650-750 dětí. Na jednotce jsou i nadstandardní pokoje umožňující pobyt otce.

Novorozenecká JIP (3. patro)

Poskytuje nadregionální novorozeneckou intenzivní péči nižšího typu dětem od dokončeného 32. týdne zralosti. Úzce spolupracujeme s krajským perinatologickým centrem v Českých Budějovicích, odkud přebíráme do péče děti nevyžadující už nejvyšší stupeň intenzivní péče. Jsme (spolu s nemocnicí v Písku) jedna ze dvou intermediárních jednotek v Jihočeském kraji. Máme vlastní pediatrický výjezdový tým, který zajistí i transport ventilovaného novorozence a to nepřetržitě 24 hod. denně.

Jednotka léčí ročně cca 150 patologických novorozenců. Má 7 lůžek a 5 lůžek pro matky, které mají děti – pokud to stav dovolí – v inkubátorech u lůžka.


Pavilon F

Nově vybudovaný pavilon, nadstandardně vybavený, uveden do provozu v listopadu 2016.

JIP pro větší děti (2.NP)

Jednotka má celkem 8 lůžek, z toho 4 monitorované roamingové pokoje. Ročně jí projde více jak 400 dětských pacientů ve věku od 1 měsíce do18 let.

Je vybavena tak, že může poskytovat vyšší intenzivní péči. Staráme se o děti v celém rozsahu diagnóz, mezi nejčastější patří akutní neurologické, infekční či respirační stavy, přes pooperační péči či nejasné stavy vyžadující pečlivé sledování.

Standardní oddělení velkých dětí, kojenců a batolat (3.NP)

Vzniklo v roce 2003 sloučením původních dvou jednotek umístěných na dvou podlažích zastaralého pavilonu A. V roce 20016 bylo oddělení přemístěno do nových prostor pavilonu F, které odpovídají všem nejmodernějším standardům akutní lůžkové péče, včetně dvou nadstandardních pokojů, celé oddělení je samozřejmě bezbariérové.

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou pediatrickou péči. Jednotka má k dispozici 21 lůžek na 8 pokojích, z toho je 5 pokojů roamingových, tedy umožňující pobyt rodiče s dítětem. Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6 let je zdarma. Pobyt za doprovod dítěte staršího 6 let hradí doprovodné osoby podle aktuálního ceníku. Výjimky platí pro rodiče postižených dětí.

Na oddělení pracují vedle zdravotnického personálu 2 paní učitelky, které se starají o náplň volného času, ale i připravují vhodným způsobem děti na plánovaná vyšetření. K dispozici mají útulnou hernu/školku a učebnu s počítačovou sítí patřící Základní škole při nemocnici.

Ambulance (1.NP)

Na lůžkovou péči navazuje podle potřeby ambulantní péče ve specializovaných odborných ambulancích. V nich sledujeme děti s chronickými onemocněními ledvin, hormonálními poruchami a cukrovkou, revmatickými, plicními a zažívacími poruchami. V prostoru příjmové ambulance sledujeme děti po propuštění, pokud to vyžadují, a běží tam ambulance pro rizikové novorozence, kde sledujeme děti, které prošly naší intermediární jednotkou a jsou sledované podle zavedených standardů.

Děti se srdečními vadami sleduje MUDr.Střítecký (emeritní primář DEO) v ordinaci v místě vysokoškolské koleje. Ve své práci úzce spolupracuje s naším oddělením.

Specializované ambulance

  • Nefrologická (pro onemocnění ledvin a močových cest)
  • Nefrologická (pro onemocnění ledvin a močových cest)
  • Endokrinologická (pro onemocnění hormonální)
  • Revmatologická (pro onemocnění kloubní)
  • Diabetologická (pro nemocné cukrovkou)
  • Ambulance pro rizikové novorozence

Spolupracující privátní ordinace
  • dětská neurologie
  • dětská gastroenterologie, obesitologie a pneumologie
  • dětská psychiatrie
  • dětská psychologie
MUDr. Irena Borčinová
MUDr. Miroslav Toms
MUDr. Renata Jonáková
MUDr. Hana Tučková

Lékařská pohotovostní služba (LPS) (1.NP)

Dětské oddělení zajišťuje ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost v regionu nepřetržitě dostupnou odbornou pediatrickou péči pro potřebné pacienty.

V době mimo LPS ošetřujeme neodkladné akutní případy a přijímáme k hospitalizaci v rámci ústavní pohotovostní služby.

Vyšetření hrazená pacientem v rámci LPS-(POCT)
CRP-stanovení hodnoty kapilárního C-reaktivního proteinu
Streptest A-rychlý test na přítomnost Streptokoka v krku
110 Kč
110 Kč

Pronájem zařízení a hrazené služby
Novorozenecká postýlka LN 09
Monitoring dechu novorozence-Babysence
Doprovod dítěte nad 6 let
Náušnice na porodnici
500 Kč / měs.
900 Kč / 6.měs.
300 Kč / den
250 Kč

Ordinační hodiny ambulancí

Lékařská pohotovost - LPS (děti)

Telefon: +420 384 376 166
+420 384 376 337
Ordinující lékař: Lékaři se střídají dle rozpisu
Umístění: Pavilon F, 1.NP
Poznámka: Mimo tuto dobu ošetřujeme pouze akutní případy a příjmy k hospitalizaci.
Regulační poplatek 90,- Kč se vybírá vždy, mimo pracovní dobu (7-15,30).
Ordinační hodiny
Po - Pá 17:00 – 21:00
So - Ne / Svátek 09:00 – 21:00

Dětská ambulance

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: +420 384 376 168
+420 384 376 166
Ordinující lékař: Lékaři se střídají dle rozpisu
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Nepřetržitý provoz

Dětská nefrologie

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: +420 384 376 562
+420 384 376 174
Ordinující lékař: MUDr. Kubíček Petr,
MUDr. Sedláčková jana
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Čt 08:00 - 12:00

Dětská endokrinologie a diabetologie

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: +420 384 376 562
+420 384 376 174
Ordinující lékař: MUDr. Jakub Rytíř
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Čt 12:00 - 14:00

Dětská ambulance pro rizikové novorozence

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: +420 384 376 168
+420 384 376 480
Ordinující lékař: MUDr. Jana Dubenská
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Čt Po telefonické domluvě

Dětská ambulance – ultrazvukové vyšetření

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: +420 384 376 174
+420 384 376 488
Ordinující lékař: MUDr. Jakub Rytíř,
MUDr. Kubíček Petr,
MUDr. Abrman Tadeáš,
MUDr. Sedláčková Jana
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Každý den po telefonické domluvě s lékařem

Programy a partneři

Hafík - výcvikové canisterapeutické sdružení


Dokumenty oddělení


Rozhodnutí o udělení akreditace
Dětské oddělení | Rozhodnutí o udělení akreditace
Formát souboru: pdf
29/03/2013
180.2 KB

Úhrada doprovodu dítěte nad 6 let
Ostatní dokumenty | Úhrada doprovodu dítěte nad 6 let
Formát souboru: doc
14/03/2014
33.3 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví