ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje oznamujeme ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV V NEMOCNICI JINDŘICHŮV HRADEC, a.s. S PLATNOSTÍ OD 20.2.2013.

Ing.Miroslav Janovský,
předseda představenstva