Zrušení zákazu návštěv

V návaznosti na mimořádné opatření MZČR  se s účinností od 19.5.2021 ruší  zákaz návštěv v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Pravidla pro návštěvy:

  1. návštěvní doba: středa a neděle 15:00 – 16:00 hod.
  2. doba trvání návštěvy max. 15 min.
  3. maximálně 2 osoby/1 pacient
  4. povinnost použití OOPP – respirátor bez výdechového ventilu (vlastní)
  5. předložení dokumentu o negativním antigenním nebo PCR testu na SARS-CoV-2 ne staršího 48 hodin, nebo certifikátu o provedeném očkování proti COVID-19 nejméně 14 dnů od druhé aplikace, případně laboratorního potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 90 dní
  6. výjimky ohledně pravidel návštěv v NJH uděluje primář oddělení.