Zřízení nutriční ambulance

Pro preskripci domácí enterální výživy (DEV – sondou / PEG či sippingem) je od 1.3.2016 zřízena nutriční ambulance – MUDr. Hojný, ordinační doba: středa 14­:15 hodin, v prostoru GE ambulance NEMJH.

Pacienty je možno objednávat na tel. čísle GE ambulance +420 384 376 198. Pro zařazení do programu DEV je nutná lékařská zpráva s uvedením:
 

  • telefonického kontaktu na pac. či jeho blízké (kromě obvyklých nacionálií a ZP)
  • základní dg. se vztahem k aktuální poruše výživy (vč. číselného kódu)
  • ostatních významných dg. včetně event. pooper. stavů (zejména st.p. resekci GIT, stomie, zavedení PEG…)
  • podrobné epikrízy aktuálního onemocnění s hodnocením stavu výživy (BMI, kvantifikace váhového úbytku, základní labor. parametry – KO, urea, kreat., minerály, bilir., JT, cholinesterasa, albumin, CRP, Fe) a důvodem požadování DEV Domácí parenterální výživa bude nadále soustředěna do krajské nutriční amb. dr. Staňka na interním odd. Nemocnice Č. Budějovice.