Změna umístění urologické ambulance

Od 12. 6. 2020 (včetně) je urologická ambulance přemístěna zpět do pavilonu D – suterén, telefon: 384 376 456.