Získali jsme grant Nadačního fondu AVAST na rozvoj paliativní péče

Před třemi lety zahájil Nadační fond Avast grantový program „Spolu až do konce“, zaměřený na péči o těžce nemocné a umírající v České republice, neboť v tomto ohledu máme celorepublikově veliké rezervy.

Pouze necelá čtvrtina občanů dnes umírá doma, ve většině případů však jde o úmrtí nikoliv očekávaná, ale náhlá. Umírání se přesunulo do nemocnic a léčeben pro dlouhodobě nemocné. Jsou však na takovou situaci zdravotníci dobře připraveni? Řešení nabízí paliativní péče, která je založena na celostním, víceoborovém a lidském přístupu k těžce nemocným a umírajícím pacientům.
Třetí ročník grantového programu se proto zaměřil na rozvoj a podporu koncepce paliativní péče, tentokrát v rámci nemocničního prostředí v České republice. Ze 64 přihlášených projektů z 58 různých nemocnic bylo odbornými hodnotiteli vybráno 18 projektů ze 17 nemocnic, mezi něž bude rozděleno více než 26 milionů korun. Projekt jindřichohradecké nemocnice byl mezi nimi a nemocnice tak získá grant v plné výši, na rozvoj koncepce paliativní péče. Nemocnice v současné době zahajuje provoz dvou lůžek pro nevyléčitelně nemocné pacienty, o které bude pečovat multidisciplinární tým ve složení: lékaři, nelékařský zdravotnický personál, sociální pracovník, psycholog, duchovní, dobrovolníci a další specialisté. Finanční prostředky od Nadačního fondu Avast budou použity především na vzdělávání těchto pracovníků, dále pak na osvětu a vzdělávání ostatního personálu nemocnice v oblasti paliativní péče.
Dalším z cílů projektu nemocnice je větší míra spolupráce s ostatními poskytovateli paliativní péče v regionu, mobilními hospici i agenturami domácí péče a také zlepšení úrovně komunikace a rozhodování lékařů o plánu léčby těžce nemocných pacientů. Zařazení do programu Nadačního fondu Avast je pro jindřichohradeckou nemocnici velkým hnacím motorem a povzbuzením v další práci na zřízení oddělení, jehož posláním bude pečovat o pacienty, kteří v nemocnici tráví poslední chvíle svého života a podpořit jejich blízké v tomto nelehkém období.