Vždyť píseň zažene tíseň…

Už v Prodané nevěstě se zpívá „ Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá“.
Žít a vyhlížet příští dny s nadějí, je důležité. Naděje je podstatná pro tělesné, duševní i duchovní zdraví. Kdo by to nepotřeboval?

Předvánoční zpívání studentů Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci s hudebním doprovodem a pod vedením jejich profesora Antonína Hurycha, potěšilo a povzbudilo nejen personál jindřichohradecké nemocnice, ale také pacienty oddělení Interen C a D, Neurologie a Ortopedie a nakonec i ONRP B.
Povánoční zpívání žáků 6. Základní školy s hudebním doprovodem učitelky Jindřišky Bubnové na odděleních ONRP A, ONRP B a Sociálních lůžek, radostně naladilo na počátku darovaného roku 2015 všechny zúčastněné.
Benjamin Kraus
nemocniční kaplan

Fotogalerie

Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…Vždyť píseň zažene tíseň…