Vánoční zpěv

Ve středu dne 17.12. jste v 9:00 hod. zváni na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ve vestibulu urgentního příjmu, následně v pavilonu D v patře mezi internami, nakonec na oddělení ODN. Již tradičně nás přijde nejen koledami „rozjasnit a pohladit na duši“ pěvecké těleso Střední zdravotnické školy se svým muzikantským vedoucím Toníkem Hurychem.