Upravená pravidla pro návštěvy

V návaznosti na změnu mimořádného opatření MZČR č.j. ZDR 1595/2021-6/MIN/KAN se s účinností od 9. 7. 2021 mění pravidla návštěv v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Pravidla pro návštěvy:

  1. návštěvní doba: pondělí, středa, pátek a neděle od 14:00 do 16:00 hod.
    
  2. doba trvání návštěvy max. 15 min.
    
  3. maximálně 2 osoby/1 pacient
    
  4. povinnost použití OOPP – respirátor bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
    
  5. návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky:
    

   1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
     
   2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a uplynulo:
    1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dnů nebo
      
    2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
       
   3. Tyto skutečnosti se prokazují národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo
     

    1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
      
    2. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Výjimky ohledně frekvence návštěv v NJH uděluje primář oddělení.