Ukončení stavu pandemické pohotovosti

Dne 5. 5. 2022 byl ukončen stav pandemické pohotovosti.

 

Končí povinnost nosit roušky (FFP2), ve zdravotnických a sociálních službách, přesto žádáme veřejnost, aby při návštěvě NJH postupovali dle pokynů:

  • při návštěva zdravotnického zařízení je vždy vhodnější použít ochranu      dýchacích cest, chránit se alespoň rouškou
     
  • návštěva pacientů na odděleních ARO lůžka, ARO NIP, ONRP A, B, C, OSPP (sociální a paliativní lůžka), INT C, CHIR JIP bude umožněna pouze s ochranou  dýchacích cest (minimálně s chirurgickou rouškou)
     
  • návštěvě na všech lůžkových odděleních NJH, která bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění NEBUDE návštěva umožněna
     
  • pacienti s příznaky respiračního onemocnění, kteří přicházejí do NJH za účelem ošetření použijí VŽDY ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2

 

Všem pojištěncům ZANIKÁ nárok na preventivní PCR test zdarma.