Transfúzní oddělení je v provozu bez omezení

Transfúzní oddělení je v provozu bez omezení. Vstup na oddělení je poliklinikou.

 

Dárci krve a plazmy musí dodržovat stanovené podmínky (být v dobrém zdravotním stavu, nebýt v předchozích několika týdnech v zahraničí a nestýkat se s osobami, které v zahraničí pobývali).

 

Všem našim dárcům děkujeme za přízeň.