Tisková zpráva – rekonstrukce kotelny

Nemocnice Jindřichův Hradec buduje novou kotelnu. Vytápění bude úspornější a ekologičtější

 

Nemocnice Jindřichův Hradec v současné době intenzivně řeší komplexní projekt snížení energetické náročnosti celého areálu. Jedním z opatření je modernizace kotelny a omezení parní spotřeby v areálu nemocnice. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé bude nově fungovat kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů s nízkoemisními hořáky. Jeden z hořáků je uzpůsoben pro kombinované spalování LTO.  Jmenovitý výkon instalovaných kotlů je 3,654 MW.

 

V souvislosti s tím dojde k úpravě topného páteřního rozvodu v areálu nemocnice a k přechodu z páry na topnou vodu. Díky výměně parovodu za teplovod ušetříme až 30 % spotřeby plynu (2 700 MWh/rok). Technologická potřeba páry pro provoz prádelny bude dále zajištěna instalací parního vyvíječe. Energetické zdroje pro výrobu páry v centrální kotelně pochází z 80. let a byly už na hranici životnosti.

 

Náklady na rekonstrukci kotelny a výměnu parovodu jsou 41 mil. Kč bez DPH. Nemocnice Jindřichův Hradec na tuto investiční akci získala dotaci od Jihočeského kraje a Ministerstva životního prostředí v celkové výši 11,5 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce bude hotová nejpozději do konce letošního roku.

 

Už teď připravujeme projekt na zapojení solární energie. Za pomoci dotací bychom postupně chtěli osadit většinu nemocničních střech fotovoltaickými panely. Tato vlastní malá solární elektrárna by mohla vyrobit ročně až 800 MWh elektrické energie pro potřeby nemocnice.

 

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013685