Tisková zpráva: Jihočeská sestřička 2022 v Nemocnici Jindřichův Hradec

Kdo se stane Jihočeskou sestřičkou roku 2022? Sedmý ročník odborné soutěže pro studenty se letos odehraje v jindřichohradecké nemocnici.

 

V sobotu 8. října se Nemocnice Jindřichův Hradec stane dějištěm klání sedmnácti týmů mladých zdravotníků. Studenti změří síly v sedmnácti disciplínách a v reálných podmínkách si vyzkouší nejrůznější situace, se kterými se zdravotní sestřičky v běžném provozu denně setkávají. Studenti a studentky středních zdravotnických, vyšších odborné školy a Zdravotně sociální fakulty. se mohou blýsknout třeba v tom, jak dobře umí odebrat krev, zafixovat zlomeninu nebo dát první pomoc.

 

Patronem akce je Filip Rožek autor scénáře k filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Filip Rožek přijede do jindřichohradecké nemocnice i přímo se samotným filmovým hrdinou Gumpem, oba se pak setkají s veřejností a předají dar dětskému oddělení.

 

Soutěž Jihočeská sestřička roku 2022 je akce zaměřená na odborné znalosti studentek a studentů, jejich zručnost a dovednost. Čtyřčlenné týmy budou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie je určena studentkám a studentům 3. ročníku VOŠ a VŠ, obor všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář. Druhá kategorie bude zastoupena studenty čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ obor praktická sestra.

 

Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkolů bude společenský večer v KD Střelnice s vyhlášením výsledků, předáním odměn a zábavným programem.

 

JIHOČESKÁ SESTŘIČKA – Soutěž vědomostí, zručností a fyzických dovedností budoucích zdravotních sester (jihoceskasestricka.cz)