Světový den hygieny rukou

Jako každý rok si 5. května připomeneme Světový den hygieny rukou, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) a který podporuje i naše nemocnice.

K příležitosti tohoto dne jsou pro zaměstnance NJH připraveny tři termíny vzdělávání v hygieně rukou na čtvrtek 4. května a to v termínech od 10:00, 12:30 a 13:15 hod. Správné dodržování hygieny rukou má velký význam v prevenci přenosu mnoha infekčních onemocnění.