Světový den STOP dekubitům

Naše nemocnice se v tomto roce připojí k podpoře Světového dne STOP dekubitům. Akce proběhne v prostorách nemocnice JH dne 8. 11. 2016.

V rámci tohoto dne bude provedena prezentace pro pečující osoby a laickou veřejnost, kde budou všeobecné sestry zodpovídat otázky zájemcům o tuto problematiku a zároveň se představí firmy, které se touto problematikou zabývají. Představeny budou antidekubitní pomůcky, pomůcky pro preventivní ošetření kůže a doplňky stravy k podpoře hojení.
Co jsou vlastně dekubity?
Dekubity = proleženiny – jsou různě rozsáhlé rány vyvolané dlouhodobějším lokálním tlakem na kůži. Vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové tkáně.
I pro současnou pokrokovou medicínu jsou dekubity vážným problémem, protože se špatně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla. V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence. Významnou roli v prevenci dekubitů má pravidelné polohování, které je součástí preventivních opatření společně s hygienickou péčí, správnou výživou, odstraněním nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí a normalizací celkového stavu.
Plakát
nemjh_stop_dekubitum_poster