Reakreaditační šetření 2012

Ve dnech 2.-3. května 2012 proběhlo v Nemocnici Jindřichův Hradec,a.s. reakreditační šetření.
Auditu se zúčastnila tříčlenná komise SAK ČR, která podrobně zkoumala celou nemocnici,
zejména procedury které se týkají kvality poskytované péče a bezpečnosti pacientů.
Nemocnice si vedla velmi dobře a na poli měření kvality zdravotní péče byla již podruhé velmi úspěšná.
Akreditaci získala na další tři roky.