Projekty a činnosti NJH podporované Jihočeským krajem

Stejně jako v minulých letech i v roce 2019 poskytl Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. její zakladatel Jihočeský kraj dotace, jejichž cílem je kompenzace nemocnicí vynaložených nákladů, které nejsou zcela pokryty tržbami od zdravotních pojišťoven nebo od jiných subjektů.

 

 1. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) – lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé a na provoz ústavní pohotovostní služby jsme dne 30.4.2019 obdrželi na náš účet
  1. splátku ve výši 3 700 000 Kč.
   
  Druhá splátka dotace v částce 3 700 000 Kč byla připsána na náš účet dne 25.10.2019.
   Ze strany poskytovatele zdravotní péče – nemocnice – je provozována LPS pro děti i dospělé a ústavní pohotovostní služby lékařů probíhají dle potřeb jednotlivých oddělení k zajištění kontinuální zdravotní péče stejně jako v předcházejících letech.
   
 2. Finanční plnění ze Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v částce 729 600 Kč jsme obdrželi dne 8.3.2019.Jedná se o první splátku, druhá splátka v hodnotě 486 400 Kč byla na náš účet připsána dne 26.6.2019.
   
  Dodatkem ze dne 23.10.2019 byla navýšena částka dotace o 289 000 Kč, která je určena na mzdy pracovníků sociálních služeb v nemocnici. Celková částka dotace na provoz sociální služby činí 1 505 000 Kč.
   
 3. Na projekt „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ nám byla částka 150 000 Kč připsána na účet dne 14.6.2019. Jde o příspěvek na vzdělávání lékařů v oborech interní lékařství, anesteziologie, pediatrie a chirurgie.
   
 4. Částka na projekt „Vzdělávání pracovníků v paliativní péči“ v hodnotě 10 500 Kč byla na účet nemocnice připsána dne 15.5.2019. Školení, na které byla částka použita se uskutečnilo ve dnech 18.-19.10.2019 a zúčastnilo se 6 zaměstnanců oddělení paliativní péče.

 

Logo Jihočeského kraje