Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., která věnovala naší nemocnici věcný dar v podobě nápojů, které budou v této krizové situaci využity za účelem zpestření pitného režimu našich zaměstnanců.