Otevření nové ambulance chirurgie ruky

V květnu tohoto roku byla při chirurgickém oddělení nemocnice Jindřichův Hradec otevřena ambulance chirurgie ruky.

Předmětem péče bude komplexní péče o úrazy ať už skeletu, šlach, ligament či ostatních tkání v obasti zápěstí a ruky a také řešení časných i pozdních komplikací a funkčních následků těchto úrazů
Do oblasti péče též patří: M. Dupuytren, kompresní neuropatie, tendinopatie, zánětlivé stavy a jejich doléčení stavů, primární rizartosa, regional pain sy. atd.
Pacienti budou v naší ambulanci dlouhodobě dispensarizováni s důrazem na dobře fungující poradenství, rehabilitaci a spolupráci lékař – pacient. Po vyčerpání konservativních a rehabilitačních postupů budou poskytovány operační zákroky – ať již drobné v rámci ambulantní návštěvy na zákrokovém sálku nebo rozsáhlejší za hospitalizace na chirurgickém oddělení.
Ošetřování pacientů bude probíhat ve spolupráci s fyzioterapeuty rhc oddělení, ortopedicko-traumatologickým oddělení a pracovištěm Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou.
Ambulance je otevřena každou středu od 7:30 do 15:00 a je situována v přízemí polikliniky, číslo dveří 120. Objednávání pacientů na telefonním čísle 384 376 219, v ordinační dobu, nejlépe po telefonické konzultaci s MUDr. Dvořákem.