Otevíráme nové pracoviště magnetické rezonance

Jindřichohradecká nemocnice po dvou letech intenzivních příprav uvede začátkem prázdnin do provozu zcela nové pracoviště magnetické rezonance.

Slavnostní otevření proběhne 19. června 2018. Investiční náklady na přístroj Philips Ingenia 1,5 T, které činí bezmála 27 milionů korun, jsou hrazeny z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, na stavební úpravy ve výši 6 milionů korun přispěl Jihočeský kraj. Nové pracoviště magnetické rezonance se nachází v suterénu pavilonu C, v blízkosti gastroenterologických ambulancí.

„Jedná se o diagnostickou metodu, která v našem regionu doposud chyběla. Vyšetření se provádí v prostředí silného magnetického pole, v našem případě o velikosti magnetické indukce 1,5 Tesla. Je vhodné zejména pro vyšetření nervové soustavy – mozku, míchy a míšních nervů, páteře
a meziobratlových plotének, kloubů, měkkých tkání a dalších oblastí těla. Hlavními výhodami jsou absence rentgenového záření a vysoké tkáňové rozlišení. Je třeba však počítat, ve srovnání s CT,
s delší dobou vyšetření, která se pohybuje nejčastěji v rozmezí 20-45 minut, a dále hlučností přístroje,“
uvádí MUDr. Tomáš Jindra, vedoucí lékař magnetické rezonance.

V průběhu prázdnin a dovolených se uskuteční testovací provoz a vyšetření především hospitalizovaných a akutních pacientů. „Od září již předpokládáme standardní režim s možností telefonického objednání. Od nového přístroje si slibujeme zkrácení termínu vyšetření. Po nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a Táboře se nemocnice v Jindřichově Hradci stane čtvrtou jihočeskou nemocnicí s přístrojem magnetické rezonance. Kromě rychlejšího stanovení diagnózy nám metoda umožní zpřesnění diagnózy a rozšíření spektra vyšetřovacích metod,“ dodává MUDr. Tomáš Jindra.

Zřízení nového pracoviště je součástí projektu Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
v rámci kterého je v tomto roce investováno z evropských fondů do technologického vybavení nemocnice téměř 100 milionů korun.