Oslavili své 91. životní jubileum

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. kromě významné lůžkové léčebné péče poskytuje na dvanácti lůžkách sociální péči klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni samostatné existence. Služba je jim poskytována jen do doby, kdy se o ně může starat osoba blízká, nebo je jim zajištěn pobyt v některém ze zařízení sociálních služeb.

Díky velikosti oddělení, útulnému prostředí, neustálému kontaktu klientů s personálem, který o ně pečuje 24 hodin denně, se mezi nimi vytváří hřejivé a často hluboké vztahy.
Pomoc při osobní hygieně, při stravování, různé sociálně terapeutické činnosti, ale především hry a sdílení, vytvářejí osobní pouta.
A když má klient přejít do jiného dlouhodobého sociálního zařízení a nebo prožívá své životní jubileum, pak je z toho buď velké loučení, nebo dojemná oslava.
V tomto týdnu se na jednom z pokojů Sociálních lůžek dožili svého devadesátého-prvního výročí dva muži – dnes už kamarádi. ( 16.2. a 18.2.2015),
Příjemný prožitek jim za vedení nemocnice přišli zpěvem, gratulacemi a dárkem dopřát vedoucí sociální péče Mgr.Michaela Švobová, vedoucí sestra oddělení Blanka Burešová a nemocniční kaplan Mgr. Benjamin Kraus.
Oslavenci s dojetím děkovali za přání a dlouhodobou laskavou péči personálu a vedoucích.
Benjamin Kraus
Fotogalerie

Oslavili své 91. životní jubileumOslavili své 91. životní jubileumOslavili své 91. životní jubileumOslavili své 91. životní jubileum