Onkologie dostala další infúzní křesla

Započatá výměna infúzních křesel na onkologickém oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci úspěšně pokračuje. Jak jsme Vás informovali v červenci loňského roku, za významného přispění sponzorů se v roce 2013 podařilo zakoupit 2 nová křesla.

V letošním roce mohla nemocnice díky finanční podpoře banky Waldviertler Sparkasse Bank AG a Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec pokračovat v započaté obnově těchto speciálních křesel a výměny dostála další dvě křesla v celkové hodnotě 132 442 Kč. Waldviertler Sparkasse Bank AG a Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec finančně přispěly ke zlepšení vybavení onkologického oddělení i v loňském roce, čehož si vedení nemocnice, personál i pacienti velmi váží.
Ředitel nemocnice ing. Miroslav Janovský pozval dne 20. března 2014 zástupce těchto dvou organizací na společné setkání, aby jim oficiálně poděkoval za finanční pomoc, díky které mohl být nákup speciálních křesel uskutečněn. Součástí tohoto setkání bude i návštěva onkologického stacionáře nemocnice.
Management nemocnice předpokládá, že se podaří sehnat další sponzory a dokončit výměnu dalších 4 křesel, což přispěje nejen ke zlepšení pohodlí pacientů při chemoterapii, ale i ke zlepšení pracovních podmínek pro personál onkologického stacionáře.