Očkování nezletilých nad 16 let

Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let obecně nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce.

 

Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním při dodržení ustanovení § 35 odst. 1 zákona o zdravotních službách (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas je vyžadován v písemné formě.

 

Nezletilému staršímu 16 let bude aplikována očkovací látka

  • pokud se dostaví v přítomností zákonného zástupce a zákonný zástupce udělí informovaný souhlas
  • pokud s dostaví s písemným informovaným souhlasem podepsaným alespoň jedním zákonným zástupcem
  • pokud se nezletilý k očkování dostaví bez zákonného zástupce (nebo bez IS podepsaného zákonným zástupcem), je nezbytné, aby lékař očkovacího centra vždy podal informaci o zdravotním stavu a o povaze očkování proti onemocnění covid – 19 a individuálně posoudil  rozumovou a volní vyspělost nezletilého a od toho se odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním.