Obhájeno! Nemocnice Jindřichův Hradec získala akreditaci na další tři roky

Máme radost, že se nám podařilo obhájit akreditaci naší nemocnice, tedy externí hodnoceni kvality ve zdravotnictví.

 

Získaný certifikát garantuje vysokou kvalitu péče i bezpečí pacientů. Akreditační šetření probíhalo 8. a 9. března a auditoři hodnotili na základě přísných kritérií standarty péče v naší nemocnici. Z šetření vyplynulo, že zdravotní péče o pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy nemocnice a v souladu s akreditačními standardy Spojené akreditační komise o.p.s. Akreditační šetření prováděli auditoři Spojené akreditační komise, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Akreditace je platná další 3 roky do roku 2025.

 

Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům a spolupracujícím organizacím za odvedenou práci a zároveň také pacientům za jejich důvěru, se kterou se na nás obrací.

 

Naším cílem je kvalitu a bezpečí zdravotní péče udržet, ale kontinuální zvyšovat. Chceme vybudovat moderní regionální nemocnici, ve které prostřednictvím promyšlené organizace péče o pacienty i zaměstnance, podpory vzdělávání, nejvyspělejších technologií a digitalizace získají naši zdravotníci maximální prostor pro provádění špičkové medicíny.  Zároveň chceme být i nemocnicí, kde v komfortním prostředí naši lidé věnují maximum času přímé péči o pacienta, komunikaci s ním i jeho blízkými, kde otevřený a přátelský přístup je samozřejmostí.

 

Certifikát