Nový přístroj ThunderBeat umožňuje šetrnější operační zákroky

Operační obory mají od letošního roku na sálech k dispozici nejmodernější technologii pro operace svých pacientů. Je to systém ThunderBeat od firmy Olympus. ThunderBeat je unikátní chirurgický nástroj kombinující ultrazvukovou a bipolární energii.

Tato technologie spojuje obecně uznávané výhody obou jednotlivých energií, tzn. schopnost rychle řezat tkáně ultrazvukovou energií a schopnost dosahovat spolehlivého uzávěru cév pomocí pokročilé zpětnovazební bipolární energie. Vyniká tak vysokou přesností a rychlostí řezu, účinnou kontrolou krvácejících cév a možností velmi jemné preparace tkání. Navíc produkuje méně aerosolu a tím zlepšuje viditelnost operačního pole.
Použití systému ThunderBeat představuje výrazné snížení zátěže pro nemocného především díky zkrácení operačního času, menším krevním ztrátám a nižšímu riziku operačních a pooperačních komplikací.
Fotogalerie

DSCN1488DSCN1566DSCN1574DSCN1590DSCN1597DSCN1618DSCN1621