Nový místopředseda představenstva

Ke dni 16.2.2015 končí funkční období člena a místopředsedy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr. Karla Bajera.
S účinností od 16.2.2015 byl novým členem a místopředsedou představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. zvolen MUDr. Vít Lorenc.