Nová plicní ventilace

Děkujeme Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč na zakoupení přístroje pro umělou plicní ventilaci pro pacienty Anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice.

Velice si této podpory vážíme.

O umělé plicní ventilaci (UPV)
Umělá plicní ventilace (UPV) je způsob dýchání, při kterém je průtok plynů respiračním systémem plně nebo částečně zajištěn mechanickým přístrojem. UPV se využívá krátkodobě nebo dlouhodobě v situacích, kdy je třeba podpořit dýchací systém nemocných, u kterých došlo ke vzniku závažné ventilační nebo oxygenační poruchy.

Fotografie plicní ventilace
umela_plicni_ventilace