Nejspokojenější jsou pacienti v jindřichohradecké nemocnici

Nejspokojenější s péčí v nemocnici jsou letos v rámci Jihočeského kraje pacienti v Jindřichově Hradci. V celostátní soutěži Nemocnice ČR 2014 vyhlášené organizací HealthCare Institute získala v regionálním měření spokojenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. první místo v hodnocení „očima“ hospitalizovaných pacientů. Ambulantní služby ocenili pacienti druhým místem.

„Ocenění nás nesmírně těší, protože spokojenost pacientů je hlavním cílem naší práce. Současně je ale také významným indikátorem toho, zda při řízení nemocnice postupujeme správným směrem. Ačkoli jsme toho již hodně udělali, mnoho dalších úkolů je před námi. Věřím, že důvodů ke spokojenosti budou naši pacienti nacházet v budoucnu čím dál více,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Ing. Miroslav Janovský.
Jindřichohradecká nemocnice věnovala v posledních několika letech velkou pozornost jak investicím do budov a zvyšování komfortu pacientů, tak do modernizace odborného medicínského zázemí. Nemalé prostředky směřovaly do nákupů nových technologií a přístrojového vybavení.
Začátkem října nemocnice například zahájila plný lékařský provoz v nově zrekonstruovaném pavilónu C. Investice za přibližně 32 miliónů korun, byla po výstavbě nového centrálního pavilónu D, dokončeného na přelomu loňského a letošního roku, dalším významným krokem k celkové modernizaci nemocnice. „Nové prostory nám daly nejen možnost zvýšení komfortu pacientů při pobytu v nemocnici, ale současně nám umožnily rozšíření a zkvalitnění úrovně poskytované lékařské péče,“ poznamenal Janovský.
Nemocnice letos udělala v péči o pacienty velký pokrok také úspěšným spuštěním dvou pilotních projektů. V dubnu otevřela nový urgentní příjem a v září vůbec první jednotku následné intenzivní péče (NIP) v regionu.
Celkové letošní plánované investice Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., činí bezmála 131 miliónů korun.
„Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na jihovýchodě našeho regionu poskytujícím plný rozsah zdravotní péče. Cílem vedení kraje proto je modernizovat nemocnici na úroveň odpovídající jejímu významu,“ zdůraznil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.
V pořadí už 9. ročník celostátní soutěže „Nemocnice ČR 2014“ byl zahájen letos v březnu. Projekt je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic. V loňském roce se jej zúčastnilo 80 tisíc pacientů (ambulantních a hospitalizovaných) a téměř 7 tisíc zaměstnanců. Od roku 2006, kdy jej nezisková organizace HealthCare Institute pořádá, se dobrovolně zapojilo do hodnocení více než 300 tisíc respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic). Součástí projektu je pravidelné sestavování žebříčku nemocnic ČR. Průzkum je prováděn každoročně ve všech 157 nemocnicích s akutními lůžky.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno přibližně 14,5 tisíce pacientů. Lékaři zde provedou více než 6,5 tisíce operačních zákroků a téměř 200 tisíc pacientů je vyšetřeno ambulantně. Loni se zde narodilo 582 dětí.
Nemocnice má více než 700 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem ve svém regionu.
V roce 2013 nemocnice investovala do svého rozvoje 179,5 miliónu korun. V letech 2008 – 2013 pak celkem 333,4 miliónu korun z evropských, krajských a částečně i vlastních zdrojů.