Mladí lékaři a influenceři David a Lukáš Korbelovi zakotvili na radiologii jindřichohradecké nemocnice

Bratři, dvojčata společně studovali, pracují a mají úspěšný instagramový profil MEDbrothers.

 

Pro medicínu je nadchla učitelka na gymnáziu, náročným studiem prošli navzdory tomu, že jsou v rodině prvními vysokoškoláky. Společně úspěšně odpromovali a oba si oblíbili radiologii. Svým příběhem inspirují tisíce sledujících na Instagramu a ve svých kazuistických příspěvcích nechávají nahlédnout pod pokličku každodenní nemocniční reality. David a Lukáš jsou novou posilou radiologického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec. „Máme zajímavou práci, která je pro nás koníčkem ve městě, kde jsme se narodili, plníme si tak svoje sny,“ shrnují.

 

 

Kdy vás vůbec poprvé napadlo, že byste se mohli stát lékaři a to, že jste se oba shodli na stejné škole, oboru a následně i pracovišti, byla náhoda nebo určitý kompromis?

 

David: Už na základní škole jsme se snažili být dobrými studenty a pak následně i na gymnáziu. Snažili jsme se něco dokázat, protože u nás v rodině nejsou vysokoškoláci, rodiče a prarodiče mají maximálně střední vzdělání a my jsme chtěli z téhle „tradice“ vybočit. Na gymnáziu tady v Hradci jsme se pak potkali s paní učitelkou, doktorkou Hančovou, která nás nadchla pro chemii a biologii. Nakonec jsme se rozhodli pro medicínu, tam jsme se dostali a těch šest let jsme úspěšně zvládli. Byl to někdy boj, ale poznali jsme, že když jsme na to dva, tak se navzájem můžeme podporovat a motivovat. Na škole a následně i na specializaci radiologie jsme se shodli, nebyl to kompromis. Ze začátku nám doma moc nevěřili, ale teď jsou na nás pyšní.

 

Proč vás zaujala zrovna radiologie?

 

Lukáš: Ze začátku jsme chtěli být praktičtí lékaři nebo internisté, ale když jsme viděli na stážích radiologii, tak nás zaujala kombinace medicíny a techniky. A taky je to o lidech. Když jsme byli na praxi ve čtvrťáku a šesťáku na medicíně, potkali jsme na jindřichohradecké radiologii paní doktorku Langerovou, která nás pro tento obor nadchla a může nám toho do budoucna spoustu předat a naučit. Je pro nás velkou inspirací a vzorem.

 

Do radiologie se moc mladých lékařů nehrne. Není to pro ně možná dostatečně atraktivní obor, vy ale dokazujete, že je to naopak?

 

Lukáš: Já myslím, že je to atraktivní obor, člověk se zde potkává s velkým množství diagnóz, je to taková detektivka. Zároveň radiologie je jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů medicíny. V poslední době se ve veřejném prostoru mluví o umělé inteligenci, která určitě bude mít v radiologii své místo pomocníka lékaře.

 

Jaká je vlastně úloha lékaře na radiologickém oddělení a je na místě obava z ozáření?

 

oba: Hlavním úkolem lékaře na radiologickém oddělení je popisování rentgenových snímků, CT i magnetické rezonance. Dále do kompetencí radiologa patří provádění intervenčních výkonů pod CT kontrolou, jako například biopsie orgánů. Obava z ozáření na radiologickém oddělení je na místě, avšak děláme vše proto, aby dávka, kterou získáme byla co nejmenší. Na pracovním oděvu nosíme dozimetry, které hlídají radiační dávku, chodíme na pravidelné lékařské prohlídky a při intervenčních výkonech se chráníme různými ochrannými pomůckami.

 

Vy jste současně spolu s vaší prací také influenceři, to znamená máte úspěšný instagramový profil MEDbrothers, který sleduje přes 13 300 lidí. Jak tohle vůbec vzniklo?

 

Lukáš: Rozjeli jsme to ve třeťáku na medicíně. Chtěli jsme si udělat takovou vzpomínku na naše studium a inspirovat naším příběhem další mladé lidi a ukázat jim, že když něco opravdu chtějí nic není nemožné. Začali nás sledovat studenti medicíny, ale i lékaři, primáři i lidé mimo obor. Byli jsme sami překvapení, jakou sílu sociální média mají, a dokonce nám chodí nabídky na spolupráce, což je vítané zpestření a bonus :-).

 

David: Snažíme se dávat na instagram alespoň jeden příspěvek za týden. Na obsahu se většinou shodneme. Sdílíme motivační příspěvky, kazuistiky, tedy příklady z praxe. Nedílnou součástí naší tvorby jsou příspěvky z cestování i sportovních aktivit.

 

Co všechno radiologie je, jaké všechny metody do tohoto oboru spadají?

 

Lukáš: Radiologie je lékařský obor, který využívá jednotlivé modality pro diagnostiku i léčbu. Hlavní metody radiologie zahrnují rentgenovou diagnostiku, kde se využívá ionizační záření pro snímkování kostí, hrudníku či břicha. Na snímcích diagnostikujeme zlomeniny, degenerativní změny skeletu. Na snímcích plic prokazujeme pneumonii (zápal plic), různá ložiska, srdeční selhávání, atd… Další metody v radiologii jsou počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI), které poskytují trojrozměrné a detailní zobrazení celého těla. Svoji nepostradatelnou roli v radiologii hraje ultrazvuk, který pro zobrazení orgánů používá ultrazvukové vlnění, které je bez radiační dávky. Ale radiologie může být i terapeutická takzvaná intervenční radiologie, která se zaměřuje na provádění miniinvazivních zákroků pod kontrolou radiologického zobrazení. Lékaři využívají různé modality, jako je CT, ultrazvuk, k navigaci a provedení procedur přímo v těle pacienta. V naší nemocnici takto například provádíme periradikulární terapii, což je obstřik míšního kořene pod CT kontrolou. Cílem výkonu je odstranit kořenovou (radikulární) bolest v končetině způsobenou drážděním daného nervu. Dále jsou to různé biopsie, tedy odběry vzorků například z plic, jater a podobně.

 

Jaká je podle vás výhoda práce v menší nemocnice, oproti třeba fakultním nemocnicím ve velkých městech?

 

David: V menší nemocnici je absolvent do plného pracovního procesu, včetně služeb, zařazen mnohem rychleji, je veden k samostatnosti a setká se s mnohem větším spektrem diagnóz než na specializovaných pracovištích, čímž získá do budoucna cenný všeobecný přehled, na kterém potom může stavět případné hlubší vzdělávání. A co je pro nás nesmírně důležité, v menší nemocnici máte větší šanci dostat se do přátelského kolektivu, který vás podrží, pomůže v těžkých začátcích, a kam se budete moci těšit.

 

Kdo je typický pacient radiologa?

 

David: U nás jsou pacienti téměř ze všech oborů medicíny – ortopedie, onkologie, interna, neurologie a další. Potkáme se úplně se vším, je to velice obsáhlé. Například na CT vyšetření přijde pacient s podezřením na krvácení do mozku, či zjištění plicní embolie. Dále třeba na sonografické vyšetření přijdou pacienti, kteří mají žlučníkové koliky, k odhalení kamínků ve žlučníku a spousta dalšího. Radiologie je o zkušenostech, jako ve všech oborech v medicíně. Ze začátku vůbec nevíte, na co máte koukat, jak to popsat, ale čím víc snímků vidíte a popíšete, tím více toho pak dokážete odhalit.

 

Podle toho, co říkáte, tak už jste si spoustu svých snů splnili, jaké jsou další vaše cíle?

 

oba: Chceme se teď oba naplno věnovat radiologii a zdokonalovat se v tomto oboru. Baví nás také tvorba našeho instagramu a šíření osvěty. Otevírá nám to spoustu příležitostí, např. nás oslovili, abychom jako mladí radiologové zrealizovali ultrazvukový workshop na jednom z největších veletrhů v medicíně pro studenty lékařské fakulty v Olomouci. Těšíme se na to, jsme otevřeni všem výzvám :-). V neposlední řadě jsme vášniví cestovatelé, máme spoustu plánů, kam vyrazit poznávat svět…

 

 

Eliška Čermáková