Jindřichohradečtí pacienti závislí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci mohou být léčeni v domácím prostředí

Nemocnice Jindřichův Hradec se dne 1. září 2017 stala jedním z regionálních center pro domácí umělou plicní ventilaci v rámci pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Tento projekt zcela mění organizaci péče o pacienty, kteří většinou v důsledku onemocnění dýchacích cest či nervosvalových nemocí nejsou schopni dýchat bez pomoci ventilátoru. Péče o tyto pacienty byla doposud řízena centrálně ve spolupráci mezi MZ a FN Brno. Nyní jsou lékaři oddělení NIP jindřichohradecké nemocnice oprávněni indikovat a provádět komplexní péči o tyto pacienty. Je to i do jisté míry ocenění práce jindřichohradeckých anesteziologů, kteří tento typ péče poskytují již od roku 2001 a od té doby úspěšně převedli do domácí péče mnoho pacientů.

„Jako hlavní přínos projektu vidím decentralizaci tohoto typu péče a dále větší množství prostředků věnovaných VZP na péči o dlouhodobě ventilované pacienty. Doufáme, že toto vše se odrazí v maximální spokojenosti našich pacientů,“ komentuje projekt prim. MUDr. Vít Lorenc.

První pacientkou, která se dostala v rámci nového projektu domů, je paní Matisová z Benešova: „Když jsem se dozvěděla, že budu muset být zbytek života na ventilátoru, bála jsem se, že už se domů nepodívám. Díky kontaktům lékařů ze Sedlčan jsem se dostala do nemocnice v Jindřichově Hradci na oddělení NIP, kde mi pod vedením prim. MUDr. Víta Lorence zařídili domácí plicní ventilaci a naučili mou rodinu, jak se vším zacházet. Dostala jsem se tak po pěti měsících pobytu v nemocnici domů. Můžu říci, že jsem měla strach, že budou nějaké problémy, ale zatím je vše v naprostém pořádku. Já jsem teď šťastná, že jsem doma u své rodiny, a chtěla bych moc poděkovat těm, kteří se o mě starají.“

Projekt Nemocnice Jindřichův Hradec má nadregionální rozsah a oddělení NIP je schopno postarat se nejen o pacienty z jižních Čech, ale ve spolupráci se smluvními agenturami i o pacienty na DUPV v přilehlých oblastech Vysočiny a Středočeského kraje.