Jindřichohradecká nemocnice otevřela nové oddělení následné intenzivní péče

Jindřichohradecká nemocnice zahájila v pondělí 15. září provoz nového oddělení následné intenzivní péče (NIP). Jde o vůbec první pracoviště tohoto typu v jihočeském regionu.

Do zřízení nového oddělení NIP s osmi lůžky investovala nemocnice celkem 14 miliónů korun. Přibližně polovinu této částky si vyžádaly náklady na nutné stavební úpravy, dalších zhruba sedm miliónů korun bylo nutné vynaložit na nákup nového přístrojového vybavení, z toho 4,4 milionu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví z dotačního programu pro regionální nemocnice.
„Za přispění Jihočeského kraje a Všeobecné zdravotní pojišťovny se nám po mnohaletém snažení podařilo vznik této jednotky zrealizovat. Výsledkem je lepší dostupnost a významné zkvalitnění péče o dlouhodobě ventilované pacienty na jihu Čech. Pro nemocné to znamená vedle lepší dostupnosti tohoto typu péče také snazší a častější kontakt se členy rodiny. Jde o další zásadní krok ke zkvalitnění služeb poskytovaných v rámci jihočeského zdravotnického systému. Nemocnice má uzavřeny smlouvy na NIP s VZP a ZPMV. Od 1. ledna 2015 předpokládáme uzavření smlouvy s dalšími menšími zdravotními pojišťovnami,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ing. Miroslav Janovský.
Spuštění provozu jednotky NIP je po dubnovém otevření nového urgentního příjmu již druhým letos realizovaným pilotním projektem nemocnice. „Jednotka následné intenzivní péče je další z novinek, které zavádíme. Významná je mimo jiné i skutečnost, že spolu s ní vzniklo také 23 nových pracovních míst. Nemocnice se tímto krokem současně etablovala jako zdravotnické zařízení poskytující nadregionální péči. Oddělení bude pečovat nejen o pacienty z celých jižních Čech, ale podle možností také ze sousedních krajů,“ poznamenal Starosta Jindřichova Hradce a člen dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ing. Stanislav Mrvka.
Podle odborných zdrojů se až 20 procent ventilovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP), nebo anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), stane závislými na umělé plicní ventilaci. Jejich dlouhodobý pobyt na těchto odděleních se stal celosvětovým problémem. Jednak tito pacienti neprofitují optimálně z péče na ARO a zároveň blokují lůžka, která jsou určena především pro akutně nemocné se selháním základních životních funkcí. Navíc pobyt na ARO je až třikrát dražší než na NIP a až sedmkrát dražší než při léčbě doma s použitím domácí umělé plicní ventilace. Tento poznatek vede ve vyspělých zemích Ameriky a Evropy, včetně České republiky, ke vzniku těchto specializovaných jednotek, které jsou schopny poskytnout těmto pacientům péči, která lépe odpovídá jejich potřebám.
„Jindřichohradecká nemocnice uspěla v jednání s VZP a ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví ČR na vznik této specializované jednotky . Lékaři zdejšího anesteziologicko-resuscitačního oddělení, s nímž je jednotka NIP provozně propojena, mají bohaté zkušenosti s péčí o dlouhodobě ventilované pacienty v rámci pilotního projektu Domácí umělá plicní ventilace, který Ministerstvo zdravotnictví zahájilo v roce 2003. Nyní mohou pečovat o své pacienty jak v jejich vlastním domácím prostředí, tak i v nemocnici. Získané zkušenosti budou následně využívat lékaři dalších nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem,“ připomněla první náměstkyně jihočeského hejtmana Mgr. Ivana Stráská.
Jindřichohradecká weaningová jednotka (weaning – odvykání od ventilátoru) bude poskytovat kromě intenzivní péče široké spektrum fyzioterapeutických metod, psychoterapii, nutriční podporu, logopedickou péči a podobně.
„Péči o dlouhodobě ventilované pacienty se zabýváme od roku 2001. Již léta část z nich předáváme do domácí péče s přístrojem pro umělou plicní ventilaci, velkým asi jako silnější kniha. Doma pak o ně pečuje kromě lékařů, sester domácí ošetřovatelské péče i rodina. Ověřili jsme si, že tito pacienti potřebují kromě rehabilitace, nutriční podpory, ošetřovatelské péče, psychoterapie, především kontakt se svými blízkými, normalizaci denního režimu a resocializaci. Všechny tyto zkušenosti chceme využít v péči o dlouhodobě ventilované pacienty na oddělení následné intenzivní péče“ konstatoval primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr. Vít Lorenc.
Péče o dlouhodobě nemocné není vůbec jednoduchá, jindřichohradečtí zdravotníci dali dohromady věkem velmi mladý tým, v jeho čele je MUDr. Eva Zýková, která se léta zabývá léčbou chronicky nemocných pacientů, léčbou bolesti a paliativní medicínou. „Hlavním cílem naší jednotky je samozřejmě odpojit nemocné od ventilátoru. Pokud to není možné, tak je připravit na domácí umělou plicní ventilaci. Naší filozofií je, aby se tato jednotka co nejméně podobala nemocnici a co nejvíce přiblížila naše pacienty jejich domovu,“ doplnil prim. MUDr. Lorenc.
Kromě nejmodernější techniky poskytuje toto pracoviště dlouhodobě ventilovaným pacientům mimo jiné možnost komunikovat s rodinami pomocí web kamery, možnost sledování TV a wifi připojení. Díky pomoci miniaturních plicních ventilátorů ale také možnost pobytu v parku areálu nemocnice, případně i mimo něj.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno přibližně 14,5 tisíce pacientů. Lékaři zde provedou více než 6,5 tisíce operačních zákroků a téměř 200 tisíc pacientů je vyšetřeno ambulantně. Loni se zde narodilo 582 dětí.
Nemocnice má téměř 700 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem ve svém regionu.
V roce 2013 nemocnice investovala do svého rozvoje 179,5 miliónu korun. V letech 2008 – 2013 pak celkem 333,4 miliónu korun z evropských, krajských a částečně i vlastních zdrojů.
Fotogalerie

Otevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péče
Otevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péče
Otevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péče
Otevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péče
Otevření Následné intenzivní péčeOtevření Následné intenzivní péče