Jindřichohradecká nemocnice obnovuje své přístrojové vybavení

Pacientům začne brzy sloužit supermoderní koloskop.
Endoskopie interního oddělení jindřichohradecké nemocnice brzy získají silného spojence, nejnovější koloskop a videosystém firmy Olympus, umožňující mimořádně přesné a detailní zobrazení sliznice tlustého střeva s nejlepší v současné době dostupnou kvalitou obrazu a pokročilými funkcemi zpracování snímků.

Tato investice, jež je dalším pokračováním modernizace přístrojového vybavení nemocnice, se bude pohybovat ve výši přibližně jednoho milionu korun.
„V současné době provádíme více než tisíc koloskopií ročně. Počty vyšetření v posledních letech přitom zejména díky skríningovému programu zaměřenému na nádory tlustého střeva stále narůstají. Tento trend bude pokračovat, což bude znamenat mimo jiné potřebu dalšího zkvalitnění vyšetření, přesnější diagnostiku, a tedy i dokonalejší a včasnější léčbu onemocnění tlustého střeva, pro něž je koloskopie stále základní a nejdůležitější vyšetřovací a zčásti i léčebnou metodou,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Ing. Miroslav Janovský.
Připomněl, že nový přístroj bude současně sloužit pro zkvalitnění diagnostiky onemocnění jícnu a žaludku. Vzhledem k vylepšené ergonomii bude přístroj významným přínosem nejen pro zvýšení kvality vyšetření, ale díky maximální šetrnosti ke zvýšení komfortu diagnostiky a léčby pro pacienty. Dosud v jindřichohradecké nemocnici sloužily dva koloskopy, z nichž jeden, starší deseti let, je aktuálně vyřazen.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. je aktuálně před stavebním dokončením nový centrální pavilon „D“. Celkové náklady na stavbu dosáhnou zhruba 188 miliónů korun. Jedná se o jednu z největších investic Jihočeského kraje do zdravotnictví v letech 2013 a 2014. V novém pavilonu bude umístěna interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční oddělení a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče, například po menších chirurgických, ortopedických a gynekologických výkonech. Touto výstavbou získává nemocnice přes 160 nových lůžek. Po kolaudaci objektu by mělo v prosinci k zahájení stěhování jednotlivých oddělení do nových prostor. Pacientům začne nový pavilon v celém rozsahu sloužit příští rok.
Koloskopie neboli kolonoskopie je metoda vyšetření tlustého střeva endoskopem (optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů). Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Lékař může takto nejen diagnostikovat jakékoli známky zánětu, polypy, nebo nádory, ale i odebírat vzorky tkání pro histologické vyšetření nebo provádět menší léčebné zákroky.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14,5 tisíce pacientů. Lékaři zde provedou téměř 6,5 tisíce operačních zákroků a téměř 180 tisíc pacientů je vyšetřeno ambulantně. Loni se zde narodilo více než 600 dětí.
Nemocnice má téměř 700 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem ve svém regionu.
V letech 2008-2012 nemocnice investovala do svého rozvoje celkem 153,9 milionu korun z evropských, krajských a částečně i vlastních zdrojů.