Informace pro zaměstnance – stravování

V souladu s usnesením vlády ČR č. 243 o změně krizového opatření vyhl. pod č. 114/2021 Sb. (ve znění změny č. 116/2021 Sb.) bude s účinností ode dne 3.3.2021 probíhat výdej stravy v nemocniční jídelně za těchto podmínek:

  • výdej jídel bude probíhat v době od 10:30 do 14:00 hodin,
  • u jednoho stolu smí konzumovat pokrm pouze jeden strávník,
  • upřednostňuje se výdej jídel do vlastních nádob tak, aby byla konzumována mimo prostory jídelny, výjimečně mohou být jídla vydávána do jednorázových obalů poskytnutých zaměstnavatelem,
  • příbory budou poskytnuty pouze k obědům konzumovaným v jídelně (nelze je vynášet z prostor jídelny),
  • strava bude poskytována ve formě polévky a hlavního jídla (tj. bez salátů a kompotů),
  • je zrušen doplňkový prodej v jídelně,
  • nebudou vydávány „přebytky“,
  • organizace výdeje – levé dveře vstup do jídelny, čipnutí stravy, výdej u pultu, odchod pravé dveře směr schodiště.

 

Omezení budou platná po dobu platnosti usnesení vlády