Gynekologicko-porodnické oddělení má nového primáře

Na základě rozhodnutí Představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. byl s platností od 1.3.2013 jmenován do funkce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr.Jiří Štětka.
MUDr.Jiří Štětka působil jako zástupce primáře v Nemocnici Strakonice a Klatovy. Splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce primáře.