Dnes je Světový den proti mozkové mrtvici. Víte, jak poznat tuto zákeřnou nemoc včas? Rozhoduje každá minuta

Neurologie Jindřichohradecké nemocnice má statut iktového centra tedy specializovaného pracoviště, kde lékaři 24 hodin denně cévní mozkovou příhodu nejen okamžitě diagnostikují, ale některé její typy umí úspěšně léčit. „Pokud jde o takzvanou ischemickou mozkovou příhodu, jsme schopni mít pacienta do třinácti minut po příjezdu vyšetřeného na CT a začít podávat účinnou látku, která mrtvici léčí,“ říká primář neurologického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec František Pfeifer.

 

Jak rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody

 

FAST, to je metoda rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody: Face (obličej) – je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka, Arm (paže) – člověk při předpažení nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé, Speech (řeč) – člověk odpovídá nesrozumitelně, má potíže s porozuměním, Time (čas) – pokud zaznamenáte alespoň jeden z těchto příznaků volejte 155.

 

Nejčastější příznaky jsou ochrnutí na jedné polovině těla a porucha řeči. Bohužel velmi málo lidí zná příznaky mozkové příhody, na rozdíl třeba od příznaků infarktu myokardu,“ dodal doktor Pfeifer.

 

Není mrtvice jako mrtvice

Cévní mozková příhoda, tedy lidově mrtvice, má několik různých podob. Nejčastějším cévním onemocněním mozku je ischemická mozková příhoda, tedy infarkt mozkové tkáně. V tomto případě dojde k uzavření některé z krčních nebo mozkových cév například krevní sraženinou a část mozkové tkáně pak není zásobována kyslíkem a živinami, a to způsobuje odumření buněk. „Dnes už jsme schopni tyto mozkové příhody léčit metodou nazvanou intravenózní trombolýza. Pacientovi podáme infuzí látku, která rozpustí krevní sraženinu. Aby byla léčba účinná, musí se podat do 4,5 hodin po prvních příznacích,“ vysvětlil primář František Pfeifer. Dalším častým cévním onemocněním mozku je mozkové krvácení, které ale není možné léčit intravenózní trombolýzou.

 

Neurologie Nemocnice Jindřichův Hradec jako centrum vysoce specializované péče

Nemocnice Jindřichův Hradec má od roku 2021 statut iktového centra, tedy vysoce specializovaného pracoviště pro pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou). „Znamená to, že na neurologickém oddělení naší nemocnice máme kvalitní personální zajištění nonstop péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, máme neustále k dispozici neurologa, radiologa, CT a máme vynikající spolupráci s oddělením urgentního příjmu. To nám umožňuje pacienta diagnostikovat a začít léčit v řádu několika málo minut,“ řekl doktor Pfeifer a dodal, že iktové centrum jindřichohradecké nemocnice má spádovou oblast okres Jindřichův Hradec včetně okolí Kamenice nad Lipou a Počátek. Ročně je na neurologickém oddělení hospitalizováno zhruba 200 pacientů s cévní mozkovou příhodou. Pacienti s uzávěrem velké mozkové tepny nebo jinými vážnějšími formami cévního onemocnění mozku jsou hospitalizováni v takzvaném komplexním cerebrovaskulárním centru, což je pro Jindřichův Hradec spádově v Nemocnici České Budějovice. Tam jsou lékaři schopni kromě intravenózní léčby poskytnout také intervenční zákroky, tedy například zavést katetr z třísla až do mozkové cévy a sraženinu vyjmout ven, případně se zde provádí neurochirurgické operace.

 

mozek

 

Typický pacient s mrtvicí? Starší člověk s cukrovkou, vysokým tlakem nebo poruchami srdečního rytmu

Nejčastější příčinou ischemických mozkových příhod je ateroskleróza, tedy kornatění tepen. Tepna se zúží, případně uzavře, někdy mohou být úlomky zkornatělých plátů vmeteny do drobnějších mozkových cév. Druhou nejčastější příčinou mrtvice je porucha srdečního rytmu, při které vznikají sraženiny v srdci, ty se pak dostanou do cév v mozku. „Prevence mrtvice se vlastně kryje s prevencí aterosklerózy, to znamená, když mám cukrovku, tak se starám, ať mám co nejlepší hladinu cukru, když mám vysoký tlak, tak chci mít optimální krevní tlak, když mám vysoký cholesterol, starám se, ať je v normě, když kouřím, přestanu. U pacientů se srdeční arytmií je potřeba poctivě brát léky na ředění krve,“ popsal neurolog František Pfeifer.

 

Rehabilitace začíná už na neurologii

Po prodělání mrtvice je klíčová včasná rehabilitace. I když se podaří ischemickou cévní mozkovou příhodu řešit včas, léčba není všemocná, dokáže ale vysoce zvýšit šanci na návrat k normálnímu životu. S rehabilitací i logopedií začínají zdravotníci ihned po prodělané příhodě ještě na neurologii. „Další rehabilitace je velice individuální. U pacientů vyššího věku, kteří mají ještě další zdravotní potíže, případně nespolupracují, se bohužel následky mrtvice často napravit nepodaří, jiní se výrazně zlepší díky odborné rehabilitační péči,“ řekl primář neurologického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec František Pfeifer.

 

 

Eliška Čermáková