Den dárců krve v NJH

Dne 17.6 2015 proběhl v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., Světový den dárců krve za účasti zástupců krajské pobočky VZP v Jindřichově Hradci, Českého červeného kříže (ČČK) v Jindřichově Hradci ve spolupráci s vedoucí Mgr. Lenou Kalábovou a podpory rádia Radiožurnál.

Pro dárce stávající i nové byl vytvořen program, kdy NJH vyšetřila dárcům krev na cholesterol ve spolupráci s OKB. ČČK nabízel měření tělesného tuku a výživové poradenství. Krajská pobočka VZP nabízela dárcům drobné dárky a pojištěnci VZP měli od asistentek zajištěny bonusy této pojišťovny.
Díky osvětě českého rozhlasu Radiožurnál se podařilo získat 13 nových bezpříspěvkových dárců krve a do registru dárců kostní dřeně se přihlásilo 7 nových dárců.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. si velmi váží těchto dárců, kteří darují to nejcennější, co mají – SVOU KREV, pro záchranu dalšího lidského života.
Fotogalerie

IMG_0094IMG_0105IMG_0104IMG_0099