Opatření pro návštěvy platná od 19.7.2022

Vážení pacienti a návštěvy NJH,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, výrazného nárůstu pozitivity onemocnění COVID-19 v posledních dnech a na základě doporučení KHS Jihočeského kraje Vás žádáme o ohleduplnost a dodržování epidemiologických pravidel naší nemocnice:

  • před jakoukoliv návštěvou NJH (návštěva lékaře, vyšetření apod.) proveďte hygienickou dezinfekci rukou
  • dodržujte objednací časy a omezte pobyt v čekárnách na co nejkratší dobu
  • z preventivních důvodů použijte ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2.

 

Pravidla pro návštěvy pacientů na lůžkových odděleních:

  • před vstupem na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou
  • při kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2
  • návštěva je zakázaná v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění
  • pro ochranu a bezpečnost hospitalizovaných pacientů respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu
  • v případě potřeby (izolační režim pacienta) použijte všechny doporučené ochranné pomůcky.

 

PLATNOST OD 19. 7. 2022                                                         

MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva